Hallå! År 2018 efterlyste Svenska kulturfonden goda idéer. Under de kommande tre åren satsade vi sex miljoner euro på vårt strategiska program Hallå! Målet var att främja lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Strategiska program

Strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland 2018-2021

Känner du dig trygg, smart och slagfärdig på finska? Entäs jos olet suomenkielinen – uskallatko keskustella, harrastaa tai rakastua ruotsiksi?

År 2018 efterlyste Kulturfonden goda idéer och fick 285 sådana. Under åren 2018-2021 pågick 79 projekt som främjade lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Vi lanserade vårt strategiska program Hallå! i början av 2018. Då efterlyste vi projektidéer som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.

Totalt 79 Hallå!-projekt fick finansiering. Sammanlagt beviljade vi  nästan sex miljoner euro.

Coronakrisen senarelade en del av projekten, medan andra förverkligades virtuellt. Projekten drevs inom många olika områden – bland annat utbildning, forskning, kultur och föreningsliv.

Se våra videoklipp på några Hallå! projekt

Kolla videoklippen här. 

Slutseminarium 2022

Vi ordnar ett slutseminarium i april 2022. Alla projekt är inbjudna.

Läs mera om seminariet “Målgång & startskott”.

Utvärdering av Hallå!

Kulturfondens strategiska program Hallå! är på målrakan. Lyckades vi påverka språkklimatet? Hur lyckades vårt eget arbete med det strategiska programmet? Vi lät utredaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma göra en utvärdering.

Läs och ladda utvärderingen via den här webbsidan.

Mellanseminarium 2019

Ett mellanseminarium ordnades i september 2019. Temat var att berätta om sitt projekt (på finska: tarinallistaminen).

Här kan du bekanta dig med programmet för seminariet 2019.

Inledande seminarium 2018

Vi ordnade ett kickoff-seminarium i september 2018 för alla projekt som beviljats bidrag inom programmet Hallå! Under dagen bjöd vi på inspirerande föreläsningar och nyttiga workshops.

Under seminariet fick projekten info om:

  • hur man som projektägare genomför ett lyckat projekt
  • hur viktigt det är att kommunicera om sitt projekt
  • kontinuerligt utvärdering av projekt

Här kan du bekanta dig med programmet för seminariet 2018.

I videon finns alla tips som presenterades under dagen kort sammanfattade. Foto: Pop Up Studio

Många ansökte om Hallå!-bidrag 2018

Ansökningstiden var i april 2018. Vi fick 286 ansökningar – 105 ansökningar gjordes på finska och en handfull på två språk. Summan som de sökande anhöll om var sammanlagt 48 miljoner euro. Långt mer än de sex miljoner som Kulturfondens styrelse hade reserverat för programmet. Det största sökta beloppet var nästan 1,4 miljoner och det minsta 500 euro.

– Det stora intresset för Hallå-programmet visar att det behövs projekt med fokus på förmågan att kommunicera på båda språken. Många finländare vill tydligen bli bättre på att använda det andra inhemska språket och många organisationer har en idé om hur det kan göras lättare, sade Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Kulturfondens styrelse behandlade ansökningar i juni 2018 och totalt beviljades 79 projekt bidrag. Beloppen som beviljades varierade mellan 5 000 och 400 000 euro. Projekten fick finansiering under tre år, 2018-2021, en längre finansieringsperiod än normalt. Projektägarna fick också hjälp med handledning, verksamhetsplanering, kommunikation och utvärdering.

Läs vårt pressmeddelande om ansökningarna vi fick. 

Hurdana projekt sökte vi?

Hallå-programmet hade som mål att undersöka och utveckla

  • språk som redskap för att ändra attityder och förmedla kunskap om det svenska i föreningslivet
  • nya tekniska lösningar och utnyttjande av digitalisering för smidig språkanvändning
  • fria bildningens roll för språkkunskaper och integration
  • språklig kompetensutveckling för yrkesgrupper inom olika samhällsområden.

Vid programmets utlysning efterlyste vi projekt som

  • främjar språkkunskaperna i svenska och finska,
  • ökar samförståndet mellan språkgrupperna och
  • betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

Projekten skulle vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse för andra språkgrupper.

Bakgrunden till Hallå!

Kulturfonden jobbar för goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Via tusentals bidrag stöder vi varje år verksamhet som gör svenskan till ett levande språk i många olika sammanhang. Det svenska språket är utgångspunkten för all verksamhet som vi har i uppdrag att stödja, men den här gången efterlyser vi ansökningar från också finskspråkiga aktörer.

Hallå! är Kulturfondens fjärde strategiska program. Åren 2014-2016 satsade vi drygt åtta miljoner på tre olika områden – scenkonst, gymnasieutbildning och tvåspråkig fritidsverksamhet. Via de strategiska programmen vill vi ge aktörer möjlighet att under flera år målmedvetet arbeta med att utveckla nya verksamhetsformer.

Läs vårt pressmeddelande om lanseringen av Hallå-programmet.

Länk till Hallå-loggan:

AI-dokument

PDF-dokument

JPG-dokument

Närmare information

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Om din fråga handlar om kommunikation, kontakta:

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
040 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Om din fråga handlar om projektinnehåll, kontakta våra ombudsmän via halla(at)kulturfonden.fi.

Berndt-Johan Lindström
utbildningsombudsman
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Anna Wilhelmson
ombudsman, kultur
040 551 7959
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi