Tillbaka
15.2.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hallå! Nu satsar vi sex miljoner på svenskan och finskan

Kulturfonden efterlyser goda idéer. Åren 2018-2021 satsar vi sex miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

 

Känner du dig trygg, smart och slagfärdig på finska? Och hur är läget i din familj, bland dina vänner och dina kolleger? Entäs jos olet suomenkielinen – uskallatko keskustella, harrastaa tai rakastua ruotsiksi?

 

Kulturfonden utlyser nu det strategiska programmet Hallå! för en levande flerspråkighet i Finland. Vi efterlyser idéer på projekt som gör det lättare för andra språkgrupper att kommunicera på svenska och för svenskspråkiga att kommunicera på finska. Projekten ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse för andra språkgrupper. De kan verka inom Kulturfondens alla områden: konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktivitet.

– Trots att vi i skolan under flera år läser det andra inhemska språket, känner många att kunskaperna inte räcker till. Varken på jobbet eller fritiden. Tyvärr saknas ofta förmågan, lusten eller tillfällen att använda det andra språket, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Kulturfonden.

 

Kulturfonden beviljar via det nya strategiska programmet Hallå! sex miljoner euro till projekt som

  • främjar språkkunskaperna i svenska och finska,
  • ökar samförståndet mellan språkgrupperna och
  • betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor.

– Projekten inom Hallå!-programmet får finansiering under tre år 2018-2021, en längre tid än de flesta andra projekt. Dessutom bjuder vi på handledning och hjälp med verksamhetsplanering, kommunikation och utvärdering, säger Lindström.

 

Stefan Wallin, styrelseordförande, poängterar att Kulturfonden den här gången också riktar sig till finskspråkiga sökande.

– Kulturfonden jobbar alltid för goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Via tusentals bidrag stöder vi varje år verksamhet som gör svenskan till ett levande språk i många olika sammanhang. Den här gången hoppas vi att också många finskspråkiga aktörer vänder sig till oss, säger Stefan Wallin, Kulturfondens styrelseordförande.

 

Ansökan är öppen mellan den 1 och 30 april 2018 på www.kulturfonden.fi.

 

Hallå! är Kulturfondens fjärde strategiska program. Åren 2014-2016 satsade fonden drygt åtta miljoner på tre strategiska program inom scenkonst, gymnasieutbildning och tvåspråkig fritidsverksamhet.

 

Läs mera om vårt strategiska program Hallå!

 

***
Pressmeddelande den 15 februari 2018

Noggrannare information:

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
utbildningsombudsman
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
informatör
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

 

Hallå! Nu satsar vi sex miljoner på svenskan och finskan