Tillbaka
19.2.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

De sakkunniga – vilka är de?

Har du skickat en ansökan till Kulturfonden? Många läser och behandlar din ansökan – våra egna ombudsmän, utomstående sakkunniga och fondens förtroendevalda. Det här gör vi för att varje ansökan ska få en rättvis och bra bedömning.

I november fick vi sammanlagt 3 724 ansökningar om bidrag. Beloppen varierade mellan 100 euro och 1,22 miljoner.

För att alla ansökningar ska få en så bra bedömning som möjligt har vi hjälp av sakkunniga personer inom olika områden. Det berättar Annika Pråhl som är kulturombudsman på Kulturfonden.

– Kulturfonden delar ut bidrag till många olika slags ändamål och därför är det svårt för personalen och beslutsfattarna att känna till alla områden.

Innan de förtroendevalda tar beslut om din ansökan, går varje ansökan genom flera skeden. Först sorterar våra ombudsmän alla ansökningar och ser till att de behandlas i rätt sakkunniggrupp. Sedan läser och kommenterar våra sakkunniga ansökningarna och går igenom dem tillsammans med ombudsmän och några förtroendevalda på ett gemensamt möte.

Därefter ger ombudsmännen sitt förslag som går vidare till våra förtroendevalda i regionala direktioner och delegationen. Det slutliga beslutet fattas av Kulturfondens styrelse.

Våra ombudsmän kan du läsa om här. Men vilka är då de sakkunniga?

Namnen på de sakkunniga publiceras inte

Alla ansökningar delas in i kategorier enligt tema. Vi har i år 14 olika grupper som tar sig an de olika områdena.

I år deltar 41 sakkunniga i bedömningen av ansökningarna. De sakkunniga är utomstående experter inom olika områden – till exempel litteratur, film, yrkesutbildning, humanistisk forskning eller musik.

– Till exempel musik är ett brett område och vi har sakkunniga som är experter inom olika genrer, till exempel klassisk musik, rytmmusik eller folkmusik, säger Annika Pråhl.

De sakkunnigas namn offentliggörs inte. På det sättet vill vi garantera att de inte blir utsatta för påtryckningar och att de i lugn och ro kan bedöma ansökningarna på ett objektivt sätt.

– Svenskfinland är ganska litet, säger Pråhl.

Kulturfonden anlitar en sakkunnig mellan ett och tre år, sedan utses en ny person till uppdraget. Ingen sakkunnig ska få påverka för länge.

– De sakkunniga läser igenom alla ansökningar inom sitt eget område. Man måste kunna svenska och vara insatt i det finlandssvenska kultur- eller utbildningsområdet men vi anlitar gärna personer som kommer litet utifrån. Vi har till exempel flera finskspråkiga personer engagerade.

Mötena pågår från slutet av januari till mitten av februari.

De sakkunniga får en ersättning för sitt arbete.

Inget område favoriseras

Vi strävar alltid efter att alla konstområden ska behandlas rättvist utgående från fondens syften. De sakkunnigas åsikter är viktiga och deras uttalanden utgör grunden för ombudsmännens förslag till de förtroendevalda.

– Inget område ska favoriseras. Men det finns specialfonder med specifika ändamål och då kan det bli skillnader som kan verka litet märkliga, säger Annika Pråhl.

Svenska kulturfonden består egentligen av cirka 480 fonder.  Det som genomsyrar dem alla är intresset att stöda den svenska kulturen och utbildningen i Finland.

Du som ansökt om bidrag i november 2017 får besked av oss senast måndagen den 19 mars 2018.

 

Text: Sofia Strömgård
Praktikant, kommunikation
sofia.stromgard(at)kulturfonden.fi

De sakkunniga – vilka är de?