AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5

Hallå! Svenska kulturfonden efterlyser goda idéer. Åren 2018-2021 satsar vi sex miljoner euro på vårt strategiska program Hallå! Har du en projektidé som främjar lusten och förmågan att kommunicera? På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Hallå! 2018-2021

Strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland 2018-2021

 

Kulturfonden efterlyser goda idéer. Åren 2018-2021 satsar vi sex miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

 

Känner du dig trygg, smart och slagfärdig på finska? Och hur är läget i din familj, bland dina vänner och dina kolleger? Entäs jos olet suomenkielinen – uskallatko keskustella, harrastaa tai rakastua ruotsiksi?

Nu lanserar vi vårt strategiska program Hallå! Vi efterlyser projektidéer som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.

Har du en idé om hur det kan bli lättare för andra språkgrupper att kommunicera på svenska och för svenskspråkiga att kommunicera på finska?

 

Hurdana projekt söker vi?

Via det strategiska programmet Hallå! beviljar vi sammanlagt sex miljoner euro till projekt som

 • främjar språkkunskaperna i svenska och finska,
 • ökar samförståndet mellan språkgrupperna och
 • betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

Projekten ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse för andra språkgrupper.

Hallå-programmet har som mål att undersöka och utveckla

 • språk som redskap för att ändra attityder och förmedla kunskap om det svenska i föreningslivet
 • nya tekniska lösningar och utnyttjande av digitalisering för smidig språkanvändning
 • fria bildningens roll för språkkunskaper och integration
 • språklig kompetensutveckling för yrkesgrupper inom olika samhällsområden

 

Vem kan söka Hallå-bidrag?

Har du en idé om hur man kan främjar kunskaper i svenska för finskspråkiga och personer med annan språkbakgrund och kunskaper i finska för svenskspråkiga?

Fundera på om eller hur din projektidé ger svar på någon eller några av de här frågorna:

 • Hur stödja språkkunskaper på ett nytt sätt? Hur stödja finskspråkiga elever i det svenska språket och svenskspråkiga elever i det finska?
 • Hur stödja barn med annan språkbakgrund i svenskspråkiga skolor?
  Hur lyfta fram språk som en global kompetens?
 • Hur kan konsten bidra till att vi lär oss svenska och finska?
 • Hur kan minnesorganisationer och andra kulturföreningar öka förståelsen och intresset för språk?

Projekten kan verka inom alla våra verksamhetsområden; konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktivitet.

Observera att vi välkomnar också finskspråkiga sökande.

Finansiering och stöd under tre år

Projekten inom det strategiska programmet får finansiering under tre år, 2018-2021, en längre tid än de flesta andra bidrag. Dessutom hjälper vi projektägarna med handledning, verksamhetsplanering, kommunikation och utvärdering.

Vår målsättning är att verksamheten inom projekten byggs upp från och med hösten 2018.

 

Ansök i april 2018

Ansökan är öppen mellan den 1 och 30 april 2018 på www.kulturfonden.fi – Stipendier & bidrag.

 

Bakgrund

Kulturfonden jobbar för goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Via tusentals bidrag stöder vi varje år verksamhet som gör svenskan till ett levande språk i många olika sammanhang. Det svenska språket är utgångspunkten för all verksamhet som vi har i uppdrag att stödja, men den här gången efterlyser vi ansökningar från också finskspråkiga aktörer.

Hallå! är Kulturfondens fjärde strategiska program. Åren 2014-2016 satsade vi drygt åtta miljoner på tre olika områden – scenkonst, gymnasieutbildning och tvåspråkig fritidsverksamhet. Via de strategiska programmen vill vi ge aktörer möjlighet att under flera år målmedvetet arbeta med att utveckla nya verksamhetsformer.

 

Läs vårt pressmeddelande om lanseringen av Hallå-programmet.

Länk till Hallå-loggan:

AI-dokument

PDF-dokument

Närmare information

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera en projektidé.

Berndt-Johan Lindström
utbildningsombudsman
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Anna Wilhelmson
ombudsman, kultur
040 551 7959
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi