Hallå! Svenska kulturfonden efterlyser goda idéer. Åren 2018-2021 satsar vi sex miljoner euro på vårt strategiska program Hallå! Har du en projektidé som främjar lusten och förmågan att kommunicera? På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Strategiska program

Strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland 2018-2021

Kulturfonden efterlyste goda idéer och fick 285 sådana. Under åren 2018-2021 pågår 79 projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Känner du dig trygg, smart och slagfärdig på finska? Och hur är läget i din familj, bland dina vänner och dina kolleger? Entäs jos olet suomenkielinen – uskallatko keskustella, harrastaa tai rakastua ruotsiksi?

Vi lanserade vårt strategiska program Hallå! i början av året 2018. Vi efterlyste projektidéer som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.

Full fart i Hallå!

Just nu pågår 79 Hallå!-projekt runt om i Finland. Projekten finns inom många olika områden – utbildning, kultur, föreningar… listan kan göras lång.

Alla projekt som ingår i Kulturfondens strategiska program får stöd under hela programtiden.

Inledande seminarium 2018

Projekten samlades till ett inledande seminarium i september 2018.

Under seminariet fick projekten info om:

  • hur man som projektägare genomför ett lyckat projekt
  • hur viktigt det är att kommunicera om sitt projekt
  • vikten av att kontinuerligt utvärdera sitt projekt.

Här kan du bekanta dig med programmet för seminariet 2018.

Mellanseminarium 2019

Ett mellanseminarium ordnades i september 2019.

Tema på seminariet var att kunna berätta om sitt projekt (på finska: tarinallistaminen).

Här kan du bekanta dig med programmet för seminariet 2019.

Slutseminarium 2021

Ett slutseminarium planeras till år 2021.

Stort intresse för Hallå!

Ansökningstiden var i april 2018. Då ansökningstiden löpte ut på måndagen den 30 april hade 286 ansökningar lämnats in. Hela 105 ansökningar gjordes på finska och en handfull på två språk.  Summan som de sökande anhöll om var sammanlagt 48 miljoner euro. Långt mer än de sex miljoner som Kulturfondens styrelse har reserverat för programmet. Det största sökta beloppet var nästan 1,4 miljoner och det minsta 500 euro.

– Det stora intresset för Hallå-programmet visar att det behövs projekt med fokus på förmågan att kommunicera på båda språken. Många finländare vill tydligen bli bättre på att använda det andra inhemska språket och många organisationer har en idé om hur det kan göras lättare, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Kulturfondens styrelse behandlade ansökningar i juni 2018 och totalt beviljades 79 projekt bidrag. Beloppen som beviljades varierar mellan 5000 euro och 400 000 euro.

Läs vårt pressmeddelande om ansökningarna vi fick. 

Finansiering och stöd under tre år för Hallå!-projekt

Projekten inom det strategiska programmet får finansiering under tre år, 2018-2021, en längre tid än de flesta andra bidrag. Dessutom hjälper vi projektägarna med handledning, verksamhetsplanering, kommunikation och utvärdering.

Vi ordnade en kickoff för alla projekt som beviljats bidrag inom programmet Hallå! Under dagen bjöd vi på inspirerande föreläsningar och workshops för att Hallå!-projekten ska bli ännu bättre. I videon här under finns tipsen kort sammanfattade. Foto: Pop Up Studio

Hurdana projekt sökte vi?

Via det strategiska programmet Hallå! beviljade vi sammanlagt sex miljoner euro till projekt som

  • främjar språkkunskaperna i svenska och finska,
  • ökar samförståndet mellan språkgrupperna och
  • betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

Projekten är inkluderande, nyskapande och främjar förståelse för andra språkgrupper.

Hallå-programmet har som mål att undersöka och utveckla

  • språk som redskap för att ändra attityder och förmedla kunskap om det svenska i föreningslivet
  • nya tekniska lösningar och utnyttjande av digitalisering för smidig språkanvändning
  • fria bildningens roll för språkkunskaper och integration
  • språklig kompetensutveckling för yrkesgrupper inom olika samhällsområden.

Bakgrund

Kulturfonden jobbar för goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Via tusentals bidrag stöder vi varje år verksamhet som gör svenskan till ett levande språk i många olika sammanhang. Det svenska språket är utgångspunkten för all verksamhet som vi har i uppdrag att stödja, men den här gången efterlyser vi ansökningar från också finskspråkiga aktörer.

Hallå! är Kulturfondens fjärde strategiska program. Åren 2014-2016 satsade vi drygt åtta miljoner på tre olika områden – scenkonst, gymnasieutbildning och tvåspråkig fritidsverksamhet. Via de strategiska programmen vill vi ge aktörer möjlighet att under flera år målmedvetet arbeta med att utveckla nya verksamhetsformer.

Läs vårt pressmeddelande om lanseringen av Hallå-programmet.

Länk till Hallå-loggan:

AI-dokument

PDF-dokument

JPG-dokument

Närmare information

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Om din fråga handlar om kommunikation, kontakta:

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
040 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Om din fråga handlar om projektinnehåll, kontakta våra ombudsmän via halla(at)kulturfonden.fi.

Berndt-Johan Lindström
utbildningsombudsman
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Anna Wilhelmson
ombudsman, kultur
040 551 7959
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi