Tillbaka
4.5.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hallå-ansökningar för 48 miljoner euro

Hela 285 aktörer vill vara med om att skapa en levande tvåspråkighet i Finland.

 

– Vi fick långt fler ansökningar än vi hoppades på. Särskilt nöjda är vi över att vi den här gången nådde också många finskspråkiga som vill jobba för det svenska språket eller tvåspråkighet, säger utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

Då ansökningstiden för Kulturfondens strategiska program Hallå! löpte ut på måndagen den 30 april hade 285 ansökningar lämnats in. Summan som de sökande anhöll om var sammanlagt 48 miljoner euro. Långt mer än de sex miljoner som Kulturfondens styrelse har reserverat för programmet.

– Det stora intresset för Hallå-programmet visar att det behövs projekt med fokus på förmågan att kommunicera på båda språken. Många finländare vill tydligen bli bättre på att använda det andra inhemska språket och många organisationer har en idé om hur det kan göras lättare, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Kulturfonden utlyste tidigare i år Hallå – ett strategiskt program för en levande tvåspråkighet i Finland. Åren 2018-2021 satsas sex miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera på finska för svenskspråkiga och på svenska för finskspråkiga och andra språkgrupper – i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.

 

Det här var första gången som Kulturfonden använde också ett finskspråkigt ansökningsformulär. Hela 105 ansökningar gjordes på finska och en handfull på två språk. De sökande representerar många olika sektorer och organisationer – konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktiviteter. Det största sökta beloppet var nästan 1,4 miljoner och det minsta 500 euro.

I maj behandlas alla ansökningar – först av Kulturfondens ombudsmän och sedan av Hallå-programmets sakkunniga. I juni tar fondens styrelse beslut om vilka sökande som beviljas Hallå-bidrag. Verksamheten inom de projekt som får bidrag inleds redan i augusti 2018 med bland annat handledning för bidragsmottagarna.

Läs mera om Hallå-programmet.

 

Pressmeddelande
Helsingfors den 4 maj 2018

Närmare information:

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
utbildningsombudsman
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
040 838 1358

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

 

Hallå-ansökningar för 48 miljoner euro