Kom ihåg att redovisa dina bidrag

Har du tidigare fått ett bidrag från Kulturfonden, men glömt att skicka in din redovisning?

En försenad redovisning hindrar inte att du lämnar in en ny ansökan i november. Däremot kan vi inte betala ut ett nytt bidrag innan du har skött alla dina gamla redovisningar.

Är du osäker på om du glömt någon redovisning? Kontakta din ombudsman – våra kontaktuppgifter hittar du här.