Idédagar 2020

Här samlar vi material och anvisningar för Kulturfondens förtroendevalda och personal inför våra idédagar 2020.

Idédagarna ordnas digitalt på plattformen Zoom.

Du som är anmäld till idédagarna får en länk per mejl till den digitala plattformen innan evenemanget.

Logga gärna in i det virtuella mötet i god tid innan mötet börjar. Om du har tekniska frågor kan du läsa våra instruktioner här.

Program

Programmet för idédagarna och information om gruppdiskussionerna hittar du här.

Vi följer samma program under digitala evenemanget som vi hade planera att genomföra i Åbo.

Anmälan

Anmäl dig till idédagarna på inbjudan.kulturfonden.fi. Använd lösenordet idedagar20.

Förhandsmaterial och diskussionsunderlag

Här har vi samlat material som du gärna får bekanta dig med innan idédagarna. En del material är offentligt, en del finns i Rimbert. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för att läsa materialet i Rimbert.

1. Det svenska i Finland

av Kairos Future

Logga in i Rimbert för att läsa utredningen.

2. Mer än en hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland

av Lasse Garoff

Läs Garoffs rapport här.

Till Garoffs rapport hör också en bilaga – läs den här.

3. Puhut sie ruotsia

av E2

Du kan ladda ner E2:s rapport här.

4. Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

av Riitta Pyykkö, utgiven av Undervisnings- och kulturministeriet

Du kan ladda ner rapporten här.

Har du frågor?

Kontakta Kulturfondens producent Mia Smulter mia.smulter(at)kulturfonden.fi.