Delta virtuellt i Idédagarna 2020

Välkommen på Kulturfondens Idédagar 2020! På den här sidan samlar vi instruktioner och hjälpmaterial som kan vara relevant inför mötet.

Teknisk hjälp

Ifall du behöver teknisk hjälp före eller under idédagarna kan du kontakta Kulturfondens IT-stöd, Jesper Koivumäki (e-post, tfn 040 125 7163).

Koppla upp dig till mötet

Du kopplar upp dig till mötet genom att klicka på den länk du fått i din e-post. Vi använder samma länk båda dagarna – också då vi arbetar i mindre grupper.

Väntrum

Då du kommer in i mötet kommer du till ett väntrum. Våra Zoom-moderatorer släpper in dig då vi är redo att köra igång. Ifall någon kommer försent är det också moderatorerna som släpper in deltagaren.

Mikrofon och video

Eftersom vi är många i mötet är din mikrofon tystad då du kommer in i mötet. Du kan lägga på din mikrofon genom att klicka på mikrofon-knappen nere i ditt Zoom-fönster.

OBS! Vi har som arrangörer möjligheten att tysta deltagares mikrofoner. Det här för att minska ljudstörningar.

I samma fönster styr du också om din kamera är på. Vi hoppas att du kan hålla din kamera på under mötet så att vi ser varandra.

Välj vilken video du ser störst

Du som användare bestämmer själv vilken video du ser stor i Zoom. Det vanliga är att du ser den som talar i stor bild. Du kan välja att fästa videon från Kulturfondens kansli som stor bild. Det här gör du genom att “pin video”. Högerklicka på den talares bild som du alltid vill se stor.

Det här är något som varje användare väljer själv.

Använd ditt eget namn i Zoom

För att det ska vara så lätt som möjligt att känna igen varandra under mötet hoppas vi att du använder kombinationen förnamn-efternamn i din Zoom-profil. Du kan mata in ditt namn då du öppnar Zoom eller då du redan är uppkopplad i mötet.

Gör såhär för att byta ditt namn i pågående Zoom-möte:

För musmarkören ovanpå din egen bild och klicka på de tre punkterna som blir synliga. Välj alternativet > Rename och skriv in ditt namn.

Diskussionsgrupper via Zoom

Under dagarna kommer vi att arbeta i mindre grupper kring vissa teman. Du flyttas automatiskt till den grupp du valt i anmälan. Du behöver inte göra något på Zoom – håll dig uppkopplad i mötet och vi arrangörer flyttar dig till rätt virtuella diskussionsgrupp. Du har fått e-post av din gruppordförande veckan innan Idédagarna.