Så här behandlar vi vissa specifika ansökningar

I vissa fall kan Kulturfondens styrelse behandla projekt eller initiativ också utanför de ordinarie ansökningstiderna.

De här fallen kan handla om överenskommelser mellan flera finansiärer eller projekt som vi själva initierar.

Vi öppnar i de här fallen en ansökan för det enskilda projektet, vi gör en beredning och styrelsen beslutar sedan om bidrag ska beviljas.

Om särskilda skäl föreligger kan vi ta emot en ansökan utan att vi själva initierat projektet. Skäl som vi godkänner kan till exempel vara en oförutsedd möjlighet att delta i ett internationellt samarbete eller andra oförutsedda händelser.

Om du vill göra en ansökan utanför en ansökningstid måste du först kontakta oss. Efter att du presenterat ditt projekt kan vi be dig fylla i en förfrågan om att göra en ansökan utanför ordinarie ansökningstid. Efter att vi fått din förfrågan beslutar Kulturfondens vd om vi kan ta emot en ansökan.

Ifall vi tar emot din ansökan, bereder vår ledande ombudsman för kultur eller utbildning ansökan och presenterar den sedan för styrelsen.