Bidrag med fri ansökningstid

Här kan du läsa om hur vi behandlar ansökningar om bidrag med fri ansökningstid.

En del av våra bidragsformer har tydligt avgränsade syften och klart definierade kriterier. Om våra sökande uppfyller dem beviljar vi bidrag, upp till ett visst maxbelopp.

Bidragen kan sökas när som helst under året och beviljas i regel inom fyra veckor efter att ansökan lämnats in.

Bidrag med fri ansökningstid är:

 • Kultur på dagis
 • Kultur i skolan
 • Kultur på bibban
 • Kultur i vården
 • Kultur tillsammans
 • Resebidrag – konst och kultur
 • Fortbildningsstipendium – utbildning
 • Studieresor – utbildning
 • Lokalhistorisk praktik
 • Bokpaket för skola och daghem
 • Självfinansieringsandel för EU-bidrag
 • Läromedelsstipendier (i samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner)

Behandlingen av ansökningarna

De här bidragsformerna har tydligt fastställda kriterier och därför tar styrelsen inte ställning till varje enskild ansökan. Istället fastställer styrelsen en rambudget för varje bidragsform och ger ombudsmännen en årlig fullmakt att besluta om bidragen.