Bidrag med fri ansökningstid

Här kan du läsa om hur vi behandlar ansökningar om bidrag med fri ansökningstid.

En del av våra bidragsformer har tydligt avgränsade syften och klart definierade kriterier. Om du som sökande uppfyller kriterierna beviljar vi ett bidrag, upp till ett visst maxbelopp.

Bidragen kan sökas när som helst under året och beviljas i regel inom fyra veckor efter att du lämnat in din ansökan.

Våra bidrag med fri ansökningstid

 • Kultur på dagis
 • Kultur i skolan
 • Kultur på bibban
 • Kultur i vården
 • Kultur tillsammans
 • Bokpaket
 • Resebidrag – konst och kultur
 • Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier – utbildning
 • Studieresor – utbildning
 • Studier vid toppenheter utomlands
 • Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen
 • Lokalhistorisk praktik
 • Självfinansieringsandel för EU-bidrag
 • Läromedelsstipendier (beviljas i samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner)

Behandlingen av ansökningar med fri ansökningstid

Bidragsformerna med fri ansöknignstid har tydliga kriterier och därför tar styrelsen inte ställning till varje enskild ansökan.

Istället fastställer styrelsen årligen en rambudget för varje bidragsform och ger ombudsmännen en årlig fullmakt att besluta om bidragen.