Argh? 2018 – kroppsideal, prestationsångest och miljöfrågor

Erica Neuman från Topeliusgymnasiet i Nykarleby vinner årets ”Argh? – en kolumntävling för dig som har något på hjärtat”. Heidi Rönnblad från Ekenäs gymnasium får andra pris och Kajsa Österback från Korsholms gymnasium får tredje pris.

 

Att skriva en kolumn där både rytm och tematik hänger ihop är svårt. Också språkligt kräver en kolumn mycket av skribenten. Erica, Heidi och Kajsa har lyckats bemästra kolumnens utmanande format.

– Att få pris i tävlingen är en erkänsla för det egna skrivandet, en signal om att skrivandet är på väg någonstans. Den här typen av bekräftelse kan vara avgörande för en ung människa, betydligt större än att skriva egen blogg eller annars publicera innehåll på sociala medier, säger tävlingens projektledare Annette Kronholm-Cederberg, ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

I årets tävling deltog över hundra skribenter, långt fler än tidigare. Tävlingsjuryn konstaterar i sitt utlåtande att många olika frågor engagerar unga. Förutom unga kvinnors kroppsuppfattning och prestationsångest, behandlade många skribenter också lässvårigheter, plastproblemet i världen och trosfrågor.

Pristagarna belönas på Helsingfors bokmässa, fredagen den 26 oktober 2018 kl. 11.00 på scenen Blåbärslandet.

 

Pristagarna i årets Argh?

 

Första pris, en resa för två personer till en valbar nordisk stad:

Att jämföra blommor med månsken

Erica Neuman, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Med ett rikt, vackert och personligt språk tar sig skribenten an ett svårt tema; omöjliga kroppsideal. Texten är berörande, känslig och rytmiskt välskriven. Den blottar både stilistiskt och tematiskt det sköra i att vara ung och får också läsaren att känna klumpen i halsen då barnet upplever att det inte duger som det är.

 

Andra pris, en läsplatta och ett presentkort på e-böcker:

Slår din pappa inte dig?

Heidi Rönnblad, Ekenäs gymnasium

Texten är ett sällsynt inlägg i en debatt, som egentligen inte existerar: Våld mot barn. Skribenten lyckas via personliga erfarenheter och en återhållsam distans till sina upplevelser lyfta ett svårt tema till en allmän nivå. Därför berör texten också läsaren på ett sällsamt sätt. Juryn uttrycker sin tacksamhet över att ha fått ta del av detta bidrag.

 

Tredje pris, en läsplatta och ett presentkort på e-böcker:

En tyst minut i världen

Kajsa Österback, Korsholms gymnasium

Skribenten tar avstamp i händelserna på Åbo torg för ett drygt år sedan. Hen berättar om den oro och det obehag man har i kroppen efter ett terrordåd trots att man inte varit på ort och ställe. Texten är en ung persons kraftiga ställningstagande mot våld och terrorism. Juryn uppskattar flytet i texten, samt att den var skriven med känsla.

 

 

Om kolumntävlingen Argh?

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden. I år ordnades tävlingen för sjunde gången.

Tävlingen var öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.

Uppdraget var att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet fick skribenterna välja fritt.

Juryns medlemmar var år 2018:

  • Jeanette Björkqvist, journalist
  • Johanna Holmström, författare
  • Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap

 

***

Helsingfors den 26 oktober 2018
Pressmeddelande

Närmare information:

Martina Landén-Westerholm
informatör, teamledare
martina.landen-westerholm(at) kulturfonden.fi
040 595 0817