13.6.24   |   Evenemang

Börjar ditt kreativa år snart?

Har du fått ett av Kulturfondens arbetsstipendier och är beredd att inleda ditt kreativa år i höst? I så fall ska du inleda med att kolla vårt webbseminarium “Ditt kreativa år”.

Börjar ditt kreativa år snart?
11.6.24   |   Nyheter

Utbetalning av bidrag under sommaren

Har du beviljats ett bidrag av Kulturfonden eller Studiefonden? Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra bidrag. Anhåll senast den 19 juni 2024, om du vill ha ditt bidrag under sommarperioden.

Utbetalning av bidrag under sommaren