11.9.15   |   Nyheter

Nya intryck inspirerar

Svenska kulturfondens språkbadsstipendier för journalister är lediganslagna fram till 30.9.2015. De ger finlandssvenska och svenska journalister möjlighet att tillbringa upp till tre månader på en redaktion i grannlandet. Journalisten Marianne Sundholm tillbringade två månader på Svenska Dagbladets redaktion, här berättar hon om sin tid som språkbadsstipendiat:

Nya intryck inspirerar
4.9.15   |   Nyheter

Vistelsestipendier till S:t Petersburg

Svenska kulturfonden lediganslår två vistelsestipendier till Finlandshuset i S:t Petersburg. Stipendieperioderna är 1.1 – 31.3.2016 och 1.4 – 30.6.2016. Vistelsestipendierna kan sökas av journalister, författare, konstnärer (inte bildkonst) och pedagoger. Personer som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland prioriteras. Stipendiet innefattar fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i centrala S:t Petersburg samt ett arbetsstipendium på 5 500 €.

Vistelsestipendier till S:t Petersburg