Helene Schjerfbeck-medaljen

Helene Schjerfbeck-medaljen instiftades år 1987. Enligt beslutet, som fattades av delegationen för Svenska kulturfonden, skulle medaljen delas ut  till förtjänta personer verksamma inom konstsektorn, i första hand konstnärer. År 1992 beslöt man att medaljen också kan delas ut till en organisation som i övrigt  fyller det ursprungliga kriteriet.

Medaljen är gjuten i brons i en serie om 25 stycken och den har utformats av konstnär Barbara Tieaho. Ett exemplar av medaljen har arkiverats i Svenska centralarkivet.

Mottagare av Helene Schjerfbeck-medaljen:

1988 – Yngve Bäck
1989 – Maire Gullichsen
1991 – Lena Holger
1992 – Ateneum,  statens konstmuseum
1995 – Erik Kruskopf
2004 – Peter Heinström
2008 – Håkan Mattlin
2013 – Ekenäs museicentrum EKTA
2013 – Leena Ahtola-Moorhouse
2013 – Charlotte Airas
2018 – Sabina Westerholm – som erkänsla för hennes arbete inom Stiftelsen Pro Artibus under åren 2003 – 2018. I början av sin tid på Pro Artibus arbetade hon främst med projekt enligt procentprincipen i offentliga miljöer. Hon var också med och startade och utvecklade Galleri Elverket och Galleri Sinne. Åren 2012-2018 var hon stiftelsens vd.