Kultur under tiden II för teatrar och kulturhus

Bidraget är avsett för kulturhus samt för VOS-teatrar och fria teatrar med verksamhetsunderstöd från Taike, som på grund av pandemin drabbats ekonomiskt av att evenemang/produktioner inhiberats eller inte genomförts enligt planen.

Bidraget är till en del tänkt som en ersättning för förlusterna under 2020 och stödet ska ge möjlighet att under 2021 kunna anställa frilansare eller ge hyresstöd för evenemangsanordnare vid kulturhusen.


Ansökningskriterier och arbetsplan

För vem?

  • för teater- och kulturhusverksamhet.
  • bidraget kan endast sökas av teatrar och kulturhus med organisationskonto

Stöd beviljas inte

Till VOS-teatrar som inte sökt statligt Coronaunderstöd hösten 2020.

Beviljning

Kan beviljas endast en gång.

Ansökningstid

  • 16.11 – 30.11, besked ges inom december månad.

Projekttid

Projekttiden är 2021 och bidraget ska användas under projekttiden.

Hur mycket kan man söka?

Riktgivande maximalbelopp är 30.000 euro för kulturhusverksamhet och för teatrarna max 200 000 euro.

Behandlingsförfarandet

Ansökningsomgången öppnas i Kulturfondens Rimbert. Tjänstemännen bereder ansökningarna och Konstsamfundets och Kulturfondens sakkunniga kommenterar anonymt. Vd Sören Lillkung från Kulturfonden och vd Stefan Björkman från KSF fattar beslut tillsammans.

Övrigt

I ansökan bör framgå vilka ekonomiska förluster pandemin förorsakat. Den sökande bör bifoga en jämförande kalkyl över inkomster under 2019 och 2020 för att visa vilka förlusterna varit. Även ursprunglig budget för 2020 och uppdaterad version enligt hur resultatet ser ut.

Betalning och redovisning

Bidraget utbetalas tidigast den 1.1.2021 och ska lyftas senast den 1.4.2021.

VOS-teatrar bör lämna in beslutet gällande det statliga Coronastödet innan de kan lyfta bidraget.

Redovisningen ska inlämnas senast ett år efter att bidraget utbetalats.