Kontakta en kulturarbetare

Letar du efter en kulturarbetare att samarbeta med inom ramen för våra bidrag för “Kultur på dagis” eller “Kultur i skolan”?

Kulturfonden upprätthåller en förteckning över kulturarbetare som tidigare samarbetat med skolor och dagis inom ramen för våra kulturpaket.

Observera att kontaktlistan endast är avsedd att fungera som ett hjälpmedel då lärare och daghemspersonal vill komma i kontakt med kulturarbetare. Att välja att samarbeta med en kulturarbetare som inte finns listan går också bra.

De kulturarbetare som finns i vår förteckning har alla gett sitt medgivande till att vi publicerar deras kontaktuppgifter.

Kulturarbetare – kontaktlista

Borde ditt namn finnas med i vår lista?

Vill du finnas med i vår förteckning över kulturarbetare? Fyll i formuläret på inbjudan.kulturfonden.fi (lösenord: kulturarbetare). Vi uppdaterar listan ungefär en gång per termin.

Kontakta oss på kulturarbetare[at]kulturfonden.fi om ditt namn finns med på vår lista och du inte längre erbjuder dina tjänster som kulturarbetare.

Alla kulturarbetare ska följa våra kriterier för för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Ett kulturpaket för en grupp ska bestå av minst tio undervisningstimmar (sex timmar i gymnasiet) och planeras gemensamt av kulturarbetaren och läraren. Ett kulturbesök, ett enskilt författarbesök eller ett enskilt program godkänns inte som kulturpaket. Skolorna och daghemmen väljer själva vilka kulturarbetare de vill anlita.

Skolan eller daghemmet gör själv ansökan, som sedan behandlas  av Kulturfondens tjänstemän.

Endast enskilda personer, inte samfund, kan anlitas för kulturpaketen.