Kultur i skolan

Vi beviljar bidrag till skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

För vad
för kulturarbetarens eller konstnärens:
-Arbetsersättning eller lön
-Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter

Avsett för alla finlandssvenska skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.

I ansökan ska framgå hur konst och kultur integreras i skolan och vilka ämnen som berörs av projektet.

Här hittar du tips om kulturarbetare.

Kriterier

Allmänt
• Skolan och kulturarbetaren planerar kulturpaketet tillsammans
• Gäller både elever och personal
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar och kan inte delas mellan flera elevgrupper. Max 2 timmar kan räknas för planeringsarbete. Ett kulturpaket på andra stadiet kan även bestå av 6 undervisningstimmar samt 2 timmar planering. I helheten kan också ingå moment där kulturarbetaren fortbildar personalen.

Kan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter

Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Enskilda författarbesök
• Föräldraföreningars projekt
• Skolors klubbtimmar

Summa

650 euro/kulturpaket

Beroende på skolans elevantal kan skolor beviljas olika många kulturpaket per läsår.
- Flera än 120 elever i skolan - Högst 6 kulturpaket à 650 euro/läsår/skola
- 50-120 elever i skolan – Högst 4 kulturpaket á 650 euro/läsår
- Färre än 50 elever i skolan – Högst 2 kulturpaket á 650 euro/läsår.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi