Tillbaka
26.8.22   (Redigerad 4.10.22)   |   Nyheter

I september kan du söka många bidrag

Bild: Pixabay

I september tar vi emot ansökningar om bidrag ur många olika specialfonder och för flera olika aktiviteter. Flera specialfonder har regional anknytning och många riktar sig särskilt till studerande – läs noga och notera vilka som berör dig.

Vill du veta mer om våra specialfonder? Läs gärna texten om våra specialfonder.

Klicka på specialfondens namn för att läsa mera om vilka ändamål fonden stöder.

Specialfonder med anknytning till Österbotten

Frans Henriksons testamentsfond
Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax). Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan ansöka.

Kristinestads kulturfond
Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.

Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten.

Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – akademiska studier
Bidrag eller stipendier för svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond – akademisk forskning
Bidrag eller stipendier för svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Endast privatpersoner (doktorand eller forskare) kan söka.

Specialfonder med anknytning till Nyland

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond
Fonden stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Henrik Nysténs testamentsfond
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att främja jordbruket i Västnyland.

Specialfonder med anknytning till Åboland

Rekreation för äldre – Åboland
Bidragen är för nya former av kulturell rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

I september kan du också ansöka om bidrag för:

Språksatsningar inom Hallå TVÅ

Hallå TVÅ – språkprojekt
Du kan söka 25 000 euro för att främja projekt mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.

Hallå TVÅ – språkmöten
Du kan söka 1 000 – 5 000 euro för att främja möten mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.

Föreningshusrenovering

Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning.

Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering och för renoveringsåtgärder.

Residensvistelser

Vi tar emot ansökningar om residensvistelser i Grez-sur-Loing (Frankrike) och i Korpoström (i samarbete med Pro Artibus). Stipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka.

Ansökningstiden är förlängd till och med 12.10.2022.

Läs mera här.

Lärlingsperioder

Lärlingsstipendierna är för konstnärer, kulturarbetare, filmare, producenter och hantverkare som har avslutat sin utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium.

Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2021.

Utlandspraktik

Studerande vid en högskola eller nyligen utexaminerade kan ansöka om ett praktikstipendium för praktik utomlands. Hösten 2021 erbjuder vi utlandspraktik vid fem organisationer.

Ansök om stipendium för utlandspraktik 15–30.9.2021.

Kulturbesök i grupp för studerande

Bidraget är för svenskspråkiga universitets- och yrkeshögskolestuderande som i grupp besöker kulturinstitutioner för att ta del av liveuppträdanden.

Kultur under tiden-bidragen är en gemensam satsning med Föreningen Konstsamfundet.

Läs mera om bidragen.

Journalister

I samarbete med Föreningen Konstsamfundet beviljar vi två gånger per år stipendier för journalister. I september tar vi emot ansökningar om:

Journaliststipendier
För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland.

Språkbadsstipendier för journalister
För yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.

Film- och medieproduktion

Vi beviljar i samarbete med Föreningen Konstsamfundet bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter.

Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.

Ansök också i november

Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag.

Du som lämnar in en ansökan i september kan också söka bidrag i november.

I september kan du söka många bidrag