Kulturbesök i grupp för studerande (Kultur under tiden V)

Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för studentföreningar vid yrkeshögskolor och universitet. Bidraget är för svenskspråkiga universitets- och yrkeshögskolestuderande som i grupp besöker kulturinstitutioner för att ta del av liveuppträdanden.

Ansökningstiden

1-30.9.2022

För vad

Bidraget kan användas för inträde till kulturinstitutioner och för transportkostnader.

Vi beviljar inte bidrag retroaktivt - kom ihåg att söka i god tid innan evenemanget ordnas.

Kriterier

- Bidraget är för svenskspråkiga universitets- och yrkeshögskolestuderande som i grupp besöker kulturinstitutioner för att ta del av liveuppträdanden.
- Bidraget kan användas för inträde till kulturinstitutioner och för transportkostnader.
- Vi beviljar bidrag för att ta del av scenkonst (cirkus, dans, musik, teater, performans och stand-up) och guidade rundturer vid museer.
- Bidraget ska användas under 2022.

Summa

Högst 25 euro per studerande och 2 500 euro per ansökan. Samma sökande kan söka och få flera bidrag.

Besked om beslut

Du får besked cirka sex veckor efter att du skickat din ansökan.

Redovisning

Redovisa bidraget inom 6 månader efter utbetalningen, senast 1.6.2023.

Obs!

Tiden för att anhålla om utbetalning av bidraget och redovisa det är kortare än vanligt. Alla som beviljats bidrag ska anhålla om utbetalning senast 31.12.2022. Redovisa bidragen inom 6 månader från utbetalning, senast 1.6.2023.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi