Publikationer

Svenska kulturfondens publikationer kan beställas kostnadsfritt per e-post. Kontakta information[snabel-a]kulturfonden.fi. De (i rött) markerade titlarna kan du också läsa i pdf-format.

Ytterligare ger Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet ut Den finlandssvenska bokkatalogen varje år. Den kan också beställas kostnadsfritt från Kulturfondens kansli.

 

2015

Makten att kombinera - Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Red. Stefan Sjöblom & Siv Sandberg

Svenska kulturfondens årsbok 2014-2015

 

Det är publiken som gör festivalen - En publikundersökning av fjorton festivaler 
Marjana Johansson

 

2014

I samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Kommunförbundet:

Bildningsförvaltningen och skolan - Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom

 

I samarbete med Jyväskylä universitet:

PISA 2012 - Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta

 

Körsång i Svenskfinland - en kartläggning
Hanna Kronqvist

 

 

 

 

Svenska kulturfondens årsbok 2013-2014

 

2013

Morgondagens språkbad
Taina Juurakko-Paavola

En gemensam kursbricka
Distans- och flerformsutbildning för de svenska gymnasierna
Ann Sandelin

 

Jaget i världen. Hans Ruin-essätävlingen 2013.
Red. Johanna Granlund.

 

Dialog på undantag 
Staffan Selander, Wieland Wermke och Lena Geijer

 

På svenska: Jämlikhet och resultat
In english: Equity and excellence 
I samarbete med Jyväskylä Universitet.
Satya Brink, Kari Nissinen och Jouni Vettenranta.

 

Teaterfältets aktörer. De finlandssvenska teatrarnas förutsättningar
Linnea Stara

 

Svenska kulturfondens årsbok 2012-2013
Red. Håkan Näsman

Kan vi bli bättre?  De svenskspråkiga gymnasisternas resultat i studentexamen 2007–2012
Erik Geber

Sesam. Svenska kulturfondens konstprojekt
Red. Sofia Aittomaa

 

2012

Ansökningsguide för kulturexport i de kreativa branscherna
Johan Svenlin, Leif Jakobsson, Håkan Omars
 

Varför har finlandssvenska 15-åriga elever andra attityder än finskspråkiga elever i Finland, och kan dessa skillnader påverka elevernas prestationsnivå i läsförmåga?

Anna Dall (endast som webbpublikation)

Arvid och Greta Olins legat
Håkan Mattlin

Svenska kulturfondens årsbok 2011-2012
Red. Henric Öhman

Who Safeguards Our Rights?
Paulina Tallroth

Kuka valvoo oikeuksiamme?
Paulina Tallroth

Vem vakar över våra rättigheter?
Paulina Tallroth

 

2011

Svenska kulturfondens årsbok 2010-2011
Red. Håkan Näsman & Jonas Lindholm

Sukellus kielikylpyyn. Perustietoa vanhemmille kielikylvystä
Heidi Harju-Luukkainen (pappersupplagan slut)

 

2010


Intelligent på tangent

Ria Heilä-Ylikallio, Johanna Häggblom (red.)

Tankens flykt. Hans Ruin-essätävlingen 2010
Red. Håkan Näsman

Kulturens sidor. Svenska kulturfondens kulturjournalistikstöd 2009-2010
Johanna Lindfors

Demokrati i skolan - en metodbok
Antonia Wulff

Svenska kulturfondens årsbok 2009-2010
Red. Håkan Näsman

Det finlandssvenska festivalfältet
Marjana Johansson


2009

Språkstrategi för dagvården
Lillemor Gammelgård

Päivähoidon kielistrategia
Lillemor Gammelgård

Stratégies de langues dans les lieux d'accueilcollectifs en Finlande
Lillemor Gammelgård, övers. Virginie Pronost

Nationalspråk och minoritetsspråk
i ljuset av finländsk lagstiftning och europeiska konventioner

Kristian Myntti

Svenska kulturfondens årsbok 2008-2009
Red. Håkan Näsman

Kulturens Studia Generalia 2008
Jubileumsårets Studia Generalia-föreläsningar i snyggt bokformat

Minoritet inom minoriteten. Handikapporganisationernas intressebevakning - ett finlandssvenskt perspektiv
Förf. John Seppänen

 

2008

Vandringar och speglingar - Hans Ruintävlingen 2008
Red. Maria Antas och Håkan Näsman (pappersupplagan slut)

Delat ansvar. Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Förf. Kaj Malm

Thelma och Lise. De konstnärliga systrarna Standertskjöld på Elfvik och deras fond.
Förf. Håkan Mattlin

Svenska kulturfondens årsbok 2007-2008
Red. Åsa Thodén

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer
Förf. Karoline Berg & Siv Sandberg

 

2007 och tidigare utkomna publikationer

Kommunernas framtid. Kommunala ledares och experters syn på framtiden
Förf. Santtu von Bruun (2007)

Gymnasiets röst. En utredning om de finlandssvenska gymnasierna - ur deras egen synvinkel
Förf. Tom Gullberg (2007)

Klimat och resultat i den finlandssvenska grundskolan - en fördjupad analys av PISA 2003
Förf. Viking Brunell (2007)

Skolans blick och textens röst - om svenskspråkiga läromedel för den finlandssvenska grundskolan i Finland
Förf. Staffan Selander (2006)

Tanke och begär - den andra Hans Ruin-tävlingen 2006
Red. Veronica Hertzberg och Lotta Moring (upplagan slut)

Språkstrategi för dagvården - från A - Ö
Förf. Lillemor Gammelgård (2006). Alltjämt mycket populär, flera nytryck tagna

Dialogen - ett språkstimuleringsprojekt
Red. Pia Norrbäck-Kackur (2005)

Svenska kulturfondens årsbok 2006-2007

Svenska kulturfondens årsbok 2005-2006

Svenska kulturfondens årsbok 2004-2005

Essäkonsten lever! Den första Hans Ruin-tävlingen 2004
Red. Thomas Rosenberg (upplagan slut)