Ny bidragsform från och med 1.1.2016
KULTUR TILLSAMMANS
Kultur tillsammans stödjer kulturell verksamhet som främjar integration, mångkultur och flyktingars delaktighet i samhället.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Mathilda Lindroos testamentsfond
Grundad av Handelskvinnan Mathilda Lindroos (1845-1913). Mathilda Lindroos var född i Kristinestad där fadern ägde en guldsmedsaffär. Hon flyttade som vuxen till Helsingfors där hon 1880 grundade en sko- och manufakturaffär på Alexandersgatan 11. Hon innehade affären fram till 1903 och blev mycket förmögen. Hufvudstadsbladet skrev så här om henne 1.9.1913: ”Få kvinnor i vårt land har det lyckats att med två tomma händer arbeta sig upp till en så stor förmögenhet”. Välgörenhetsarbete upptog en stor del av hennes tid och hon var bland annat med om att grunda föreningen De gamlas vänner. Hennes donation till Svenska kulturfonden uppgick till 15 000 mark.
Läs mer om våra donatorer