Trevlig sommar!
Svenska kulturfondens kansli är sommarstängt mellan den 23 juni och den 8 augusti. Under sommaren läses inte den e-post som skickats till kansliet.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Cely Mechelins fond
Cely Mechelin, Leo Mechelins enda dotter, föddes 1866 på Botby gård. Hon var mycket engagerad i samhällslivet och var en pionjär inom det sociala området. Bland annat grundade hon föreningen Böcker åt de blinda, och var med om att grunda Föreningen för de lyttas väl (Numera Vamlas http://www.vamlas.fi/ ). Hon erhöll under sin livstid många utmärkelser för sitt samhällsengagemang, bland annat frihetskorset och Finlands vita ros ordenstecken. Hon var också mycket engagerad i svenska frågor och testamenterade hela sin egendom på 26,3 miljoner mark till Svenska kulturfonden.
Läs mer om våra donatorer