Åttondeklassister får närkontakt med konst
KONSTTESTARNA
Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto ger alla Finlands åttondeklassister möjligheten att uppleva och utvärdera konst.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Ida Schybergsons testamentsfond
Folkskollärarinnan Ida Schybergson (1847-1932) var född i Åbo och verkade många år som lärare vid de svenska folkskolorna i staden. Under senare delen av sitt liv var hon bosatt i Grankulla och Helsingfors. Hennes donation till Svenska kulturfonden bestod av hennes lägenhet på Jägaregatan i Helsingfors samt 30 000 mark.
Läs mer om våra donatorer