AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
8
Veckor Dagar Timmar Minuter
tills ordinarie ansökan öppnar, 01.11.2016
Under tiden kan du bekanta dig med våra stipendier och bidrag

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Maria Amalia Renfors minnesfond
Fonden grundades av Folkskollärarinnan Ingrid Gabriella Renfors (1875-1971) och fröken Elsa Olga Emilia Renfors (1882-1968) till minne av deras mor Maria Amalia Renfors (1844-1915). Ingrid Renfors jobbade som lärarinna på folkskolorna i Hermanstad, Vallgård och Berghäll i Helsingfors och var aktiv inom martharörelsen. Elsa Renfors jobbade för Statistiska centralbyrån i Helsingfors i över fyrtio år.Deras kvarlåtenskap testamenterades jämnt fördelad till Svenska kulturfonden och Svenska Folkskolans vänner.
Läs mer om våra donatorer