AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4
Vår ordinarie ansökningstid har tagit slut. I november inlämnades totalt
3705 ansökningar.
Beloppen varierar mellan 135 euro och 1,1 miljoner euro.
Vi ger besked i slutet av mars.

Stipendier & bidrag

Vår ordinarie ansökningstid är i november. Då kan  privatpersoner, arbetsgrupper, samfund och organisationer ansöka om bidrag för verksamhet på svenska i Finland.

Läs mera

Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
Tfn: (09) 6930 7300
(växel, må-fre kl. 10-12)

Ta kontakt

Press & logo

Här kan du läsa våra senaste pressmeddelanden. Kontakter till pressen sköts av informatör Martina Landén-Westerholm +358 40 595 0817 martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Läs mera

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Seth Solbergs kulturfond
Bergsrådet Seth Solberg föddes 1856 i Åbo och växte upp i Pojo. Han utbildade sig inom ekonomi och blev en synnerligen framgångsrik affärsman inom järnvarubranschen. Under sina senare år verkade han i Viborg och var mycket aktiv inom det industriella och ekonomiska livet. Han testamenterade 3,3 miljoner mark till Svenska kulturfonden. Ytterligare 3 miljoner euro testamenterades till allmännyttiga ändamål, bland annat till Åbo Akademi och Svenska folkskolans vänner.
Läs mer om våra donatorer