AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1
Veckor Dagar Timmar Minuter
tills ordinarie ansökan öppnar, 01.11.2016
Under tiden kan du bekanta dig med våra stipendier och bidrag

Stipendier & bidrag

Vår ordinarie ansökningstid är i november. Då kan  privatpersoner, arbetsgrupper, samfund och organisationer ansöka om bidrag för verksamhet på svenska i Finland.

Läs mera

Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
Tfn: (09) 6930 7300
(växel, må-fre kl. 10-12)

Ta kontakt

Hans Ruin-essätävlingen 2016

Den sjätte Hans Ruin-tävlingen utlyses 22.10.2015. Tävlingen är öppen för alla intresserade oberoende av hemort och ålder. Bidrag skall lämnas in senast 18.3.2016 

Läs mera

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Daniel Johannes Wadéns testamentsfond
Grundad av hovrådet Daniel Johannes Wadén (1850-1930). Han föddes i Ingå där fadern var kapellan. Efter att en tid varit anställd vid Telegrafverket grundade han 1882 Helsingfors telefonförening, en av de äldsta sådana i världen. Han verkade som föreningens vd fram till 1901, och på hans initiativ byggdes Finlands första telefonnätverk i Helsingfors. Också den första centralbelysningsanläggningen i Helsingfors har vi Wadén att tacka för. Wadén testamenterade sin kvarlåtenskap till Finlands Allmänna Jägarförbund (numera Finlands jägarförbund) och till Svenska kulturfonden i lika stora delar. Ändamålet löd ”främst för folkupplysning bland landets svenskspråkiga befolkning samt för befordran av jaktvård i hela landet”. Kulturfonden sköter följaktligen om den första delen i donationsändamålet, medan Jägarförbundet sköter den andra.
Läs mer om våra donatorer