AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5
Vi har i mars 2017 beviljat bidrag till sammanlagt
1 813 sökande.
Alla beviljade bidrag hittar du på

Stipendier & bidrag

Vår ordinarie ansökningstid är i november. Då kan  privatpersoner, arbetsgrupper, samfund och organisationer ansöka om bidrag för verksamhet på svenska i Finland.

Läs mera

Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
Tfn: (09) 6930 7300
(växel, må-fre kl. 10-12)

Ta kontakt

Press & logo

Här kan du läsa våra senaste pressmeddelanden. Kontakter till pressen sköts av informatör Martina Landén-Westerholm +358 40 595 0817 martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Läs mera

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Agnes Lundells trädgårdsfond
Advokaten Agnes Amanda Lundell (1858-1936) föddes i Åbo. Hon var den första kvinna i Finland som avlade rättsexamen (1906) och blev några år senare antagen som auskultant vid Åbo hovrätt. Hon hade sedan 1911 en egen advokatbyrå i Helsingfors, men avlade som första kvinna också domareden år 1926. I sitt testamente 1929 gav Agnes Lundell 100 000 mk till Svenska kulturfonden för att ”bidraga till att varje svensk hydda och svensk förening i detta land skall få en egen trädgård”. Fondens avkastning används för att stöda rådgivningsverksamhet i trädgårdsfrågor.
Läs mer om våra donatorer