Trevlig sommar!
Svenska kulturfondens kansli är sommarstängt mellan den 23 juni och den 8 augusti. Under sommaren läses inte den e-post som skickats till kansliet.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Ida Carlings testamentsfond
Fröken Ida Carling (1848-1911) föddes i Helsingfors, men flyttade redan som ung till Sverige där hon utbildade sig till mejerist. Hon ledde en tid mejeriet på ett gods i Livland. Hon återvände till Finland för att arbeta som lärare i mejerilära vid Mustiala lantbruksskola och drev senare ett eget mejeri i Ilmola. Hon innehade efter det i många år bokhandeln i Villmanstrand, och tillbringade sina sista år iHelsingfors. Hennes donation till Svenska kulturfonden uppgick till 3 000 mark.
Läs mer om våra donatorer