AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5
Vår ordinarie ansökningstid har tagit slut. I november inlämnades totalt
3705 ansökningar.
Beloppen varierar mellan 135 euro och 1,1 miljoner euro.
Vi ger besked i slutet av mars.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Fonden 17 mars 1937 (Eugen Pikoffs fond)
Grundad av revisor Eugen Pikoff (1875-1941). Han var född i Trångsund på Karelska näset och verkade några år som handelsombudsman i Viborg före han 1910 flyttade till Helsingfors. Var Finlands första yrkesrevisor, och anställdes 1928 som prokurist och kamrer vid Finska Socker. Pikoff var intresserad av genealogi och numismatik. Hans donation till Svenska kulturfonden bestod av ett antal aktier i Finska Socker Ab och Vasa Ångkvarns Ab.
Läs mer om våra donatorer