AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
2
Vi har i mars 2017 beviljat bidrag till sammanlagt
1 813 sökande.
Alla beviljade bidrag hittar du på

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Agnes Lundells trädgårdsfond
Advokaten Agnes Amanda Lundell (1858-1936) föddes i Åbo. Hon var den första kvinna i Finland som avlade rättsexamen (1906) och blev några år senare antagen som auskultant vid Åbo hovrätt. Hon hade sedan 1911 en egen advokatbyrå i Helsingfors, men avlade som första kvinna också domareden år 1926. I sitt testamente 1929 gav Agnes Lundell 100 000 mk till Svenska kulturfonden för att ”bidraga till att varje svensk hydda och svensk förening i detta land skall få en egen trädgård”. Fondens avkastning används för att stöda rådgivningsverksamhet i trädgårdsfrågor.
Läs mer om våra donatorer