AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5
Ny stödform från och med 1.1.2016
KULTUR TILLSAMMANS
Kultur tillsammans stödjer kulturell verksamhet som främjar integration, mångkultur och flyktingars delaktighet i samhället.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Ida Schybergsons testamentsfond
Folkskollärarinnan Ida Schybergson (1847-1932) var född i Åbo och verkade många år som lärare vid de svenska folkskolorna i staden. Under senare delen av sitt liv var hon bosatt i Grankulla och Helsingfors. Hennes donation till Svenska kulturfonden bestod av hennes lägenhet på Jägaregatan i Helsingfors samt 30 000 mark.
Läs mer om våra donatorer