AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4
Veckor Dagar Timmar Minuter
tills ordinarie ansökan öppnar, 01.11.2016
Under tiden kan du bekanta dig med våra stipendier och bidrag

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Harald och Jenny Neovius minnesfond
Grundad av godsägaren Jenny Amalia Cecilia Neovius (1868-1939). Hon växte upp på Notsjö bruk och var hustru till arkitekt Harald Leonard Neovius (1863-1930). Han verkade först vid Överstyrelsen för allmänna byggnader, för att sedan bli förvaltare för Notsjö bruk och senare delägare. Han tillhörde också ledningen för flera andra industriföretag. Jenny Neovius övertog skötseln av bruket efter makens död. Donationen till Svenska kulturfonden uppgick till 1 300 000 mark.
Läs mer om våra donatorer