AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5

Suomeksi

Tietoja Svenska kulturfondenista

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa noin 480 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Svenska kulturfondenin omistaa ja sitä hallinnoi Svenska litteratursällskapet. Rahaston tuoton jakavat Kulturfondenin luottamuselimet, jotka nimeää Ruotsalainen kansanpuolue.

Svenska kulturfondenin toiminnan tavoitteet ovat:

– tukea ja vahvistaa ruotsin kielen ja ruotsinkielisen toiminnan asemaa Suomessa
– kehittää osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta suomenruotsalaisten keskuudessa
– tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä.

Svenska litteratursällskapet (SLS) on vuodelle 2016 antanut tuotosta n. 34 miljoonaa € jaettavaksi toiminnan tavoitteiden täyttämiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää ne alueet, joihin delegaatio, hallitus ja alueelliset rahastot panostavat vuoden 2016 aikana. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös Svenska kulturfondenin toimintalinjat ja arviointiperiaatteet, joiden pohjalta jakopäätökset tehdään ja eri hankkeet valmistellaan. Toimintalinjoissa määritellään myös ne tukialueet, joihin rahasto erityisesti keskittyy.

Yleisellä tasolla rahaston tavoitteena on luoda edellytykset suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuudelle ja identiteetille, osaamiselle, asiantuntemukselle ja luovuudelle sekä mahdollisuuksille elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa. Toiminnan painopistealueet käyvät ilmi toimintakertomuksesta. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti esimerkkejä strategian eri osa-alueilla toteutetuista hankkeista.