Tillbaka
23.8.21   (Redigerad 1.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sök bidrag ur våra specialfonder i september

I september kan du ansöka om bidrag ur våra specialfonder. Nytt för i år är att vi kan bevilja bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten ur Frans Henriksons testamentsfond.

Vill du veta mer om våra specialfonder? Läs gärna vår artikel om våra specialfonder.

I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur:

Frans Henriksons testamentsfond
Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax). Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan ansöka om bidrag.

Kristinestads kulturfond
Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.

Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten.

Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.

Läs mer om hur du väljer specialfond inom Svenska Österbottens Kulturfond.

I Nyland kan du ansöka om bidrag ur:

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.

Henrik Nysténs testamentsfond
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.

Du kan också ansöka om bidrag för:

Föreningshusrenovering

Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. 

Vi kan bevilja bidrag för konditionsbedömning och planering och för renoveringsåtgärder.

Lärlingsstipendium

Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2021.

Utlandspraktik

Studerande vid en högskola eller nyligen utexaminerade kan ansöka om ett praktikstipendium för praktik utomlands. Hösten 2021 erbjuder vi utlandspraktik vid fem organisationer. Ansök om stipendium för utlandspraktik 15–30.9.2021.

Film- och medieproduktion

Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.

Vistelsestipendier

Vi tar emot ansökningar om vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) och S:t Petersburg (Ryssland). Vistelsestipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka om stipendium. Ansök om vistelsestipendium 1-30.9.2021.
 

Ansök också i november

Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

Sök bidrag ur våra specialfonder i september

I september tar vi emot ansökningar till våra specialfonder. Bild: Pixabay