AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond

Understöd eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från Svenska Österbotten för akademiska studier eller forskning.

För vad

Understöd eller stipendier kan beviljas åt svenskspråkiga studenter från Svenska Österbotten för akademiska studier eller forskning.

Ansökningstiden

Ansökningstid 15-30/9 2017

Besked om beslut

Beviljade stipendier kan lyftas efter 1/1 2018.

Redovisningen

Inom ett år efter att stipendiet lyfts.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi