Tillbaka
19.8.21   (Redigerad 20.8.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nya namn bland Kulturfondens förtroendevalda

Vi inleder hösten med elva nya förtroendevalda. På grund av coronakrisen har vi inte tagit gruppbilder på våra förtroendevalda.

Vi inleder hösten med elva nya förtroendevalda. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse.

Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I den nya styrelsen finns åtta kvinnor och fyra män.

Mikaela Nylander inleder sitt andra år som ordförande i Kulturfondens styrelse.

Ny medlem i Kulturfondens styrelse är professor Björn Vikström från Åbo.

De nya medlemmarna i Kulturfondens delegation är:

  • Emina Arnautovic, integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes
  • Sofia Jern, redaktör, Helsingfors
  • Björn Wallén, ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå
  • Johanna Wassholm, docent, historieforskare, Åbo

Mikael Svarvar inleder sitt andra år som ordförande för Kulturfondens delegation.  Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Åtta i delegationen är kvinnor och sju är män.

Bekanta dig med Kulturfondens alla förtroendevalda här.

Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond.

I den nyländska direktionen är Leena Björkqvist, Hannah Kaihovirta, Tom Rejström och Björn Wallén är nya medlemmar. Tanja Reuter-Lindén och Clara Reinikainen är nya medlemmar i den åboländska direktionen. I den österbottniska direktionen är Emina Arnautovic och Pauliina Holmqvist nya medlemmar.

De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

Nya namn bland Kulturfondens förtroendevalda