Tillbaka
17.9.20   (Redigerad 13.9.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Så här väljer du specialfond inom SÖK

Såhär väljer du rätt specialfond då du ansöker om bidrag ut SÖK. Bild: Pixabay

Då du ansöker om bidrag ut Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) ska du ange ur vilken fond du ansöker om bidrag. SÖK består av knappt 30 enskilda fonder.

För att kunna klicka vidare i ansökningsformuläret ska du välja en lämplig fond för din ansökan. Här nedan hittar du en lista där de olika fonderna och deras ändamål beskrivs. Välj den fond som du tycker att passar din ansökan bäst.

Oroa dig inte – om Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten, tycker att din ansökan passar bättre till en annan fond flyttar han din ansökan. Du kan också höra av dig till Martin för att diskutera till vilken fond du kunde rikta din ansökan.

Gör din ansökan på webbplatsen ansokan.kulturfonden.fi.

Då du loggar in på ansokan.kulturfonden.fi väljer du “Skapa ny ansökan”. Om du ansöker om bidrag ur Svenska Österbottens kulturfond år 2021 ska du i följande steg välja vilken specialfond du riktar din ansökan till.

499 Svenska Österbottens kulturfond
Stöder kulturell verksamhet i svenska Österbotten.

511 Nils Lundqvists fond
Stöder allmänna kulturella ändamål.

499.6 Iris Teirs minnesfond
Stöd till österbottningar, som utbildar sig för eller forskar kring vård av hem, barn och familj. Studie – eller forskningsplan skall bifogas.

499.9 Tor Erik Teirs fond
Stöder utvecklandet av högskoleundervisning och vetenskaplig forskning i Svenska Österbotten samt konstnärlig och kulturell verksamhet med anknytning till landskapet.

499.8 Oskar Forsströms fond
Stöder studerande vid Svenska Österbottens folkakademi. Sökande bör vara från någon av skolans medlemskommuner.

499.10 Birgit Klåvus minnesfond
Stöder elever vid Musikinstitutet Legato eller ungdomar från musikinstitutets verksamhetsområde för fortsatta studier inom sångens och musikens område.

499.14 Familjen Gullström-Portins minnesfond
Stöder utvecklande av biblioteksverksamhet för barn (jämna årtal) och utvecklande av privatskogsbruk (udda årtal).

499.15 Österbottens musikfond
Stöd för musikverksamhet bland ungdomar och för kursverksamhet i svenska Österbotten.

499.17  Anna Ahlbäcks fond
För utvecklande av hemslöjd och hantverk.

499.22 Syskonen Hintz minnesfond
Stipendier till enskilda personer och understöd till institutioner och organisationer för utbildning av ungdomar inom lantbruk i svenska Österbotten, särskilt Sydösterbotten.

499.23 Runar Franzens fond
För kultur och utbildning på svenska i Österbotten.

499.24 Åke Finells fond
För att befrämja främst forskningen inom skogsbruket.

499.26 Singsby Sångkörs fond för Utveckling Av Dans och Populärmusik i Ö:Botten
För att unga musiker och artister från Österbotten skall kunna ansöka om stipendium för utveckling av dans- och populärmusik. Medel kan beviljas t ex för utgivande av musikalalster, hyra av instrument, utbildning, etc

499.1 Verner och Helmi Nygrens fond
Stipendier åt österbottningar och till svenska österbottniska sammanslutningar.

499.3 Oskar Mellbergs fond
För kultur och utbildning på svenska i Österbotten.

499.5 Dagmar Norrmans fond
För kultur och utbildning på svenska i Österbotten.

499.7 Österbottens jubileumsfond
För kultur och utbildning på svenska i Österbotten.

499.2 Harald Teirs jubileumsfond för folkkultur
Stöd för verksamhet inom folkkulturens område i svenska Österbotten.

499.21 Christina och Maj-Britt Höglunds fond
För utvecklande av journalisters språk och stilistiska förmåga.

499.19 Fonden för Arkeologisk Forskning
Stöd till forskare eller institutioner som bedriver vetenskaplig forskning i Österbottens förhistoria.

499.18 Stundarsfonden
För högre studier och forskning inom det kulturhistoriska området samt österbottniska sammanslutningar som utvecklar hantverk och museiverksamhet.

Så här väljer du specialfond inom SÖK