Tillbaka
2.11.20   |   Nyheter

Ska jag söka bidrag för verksamhet eller projekt?

Vad är ordinarie verksamhet och vad är typiskt för projekt? Du kan söka bidrag för båda, men måste ha koll på skillnaden mellan dem. Bild: Sofia Ek

Vi tycker det är viktigt att föreningar och förbund kan utvecklas genom projekt samtidigt som verksamheten är stabil. Därför beviljar vi bidrag för både ordinarie verksamhet och tidsbundna projekt. I november kan du söka bidrag för bådadera, men du måste ha koll på skillnaden mellan dem.

I det här videoklippet berättar Kulturfondens ombudsmän Matts Blomqvist och Åsa Rosenberg om skillnaden mellan verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Här kan du läsa om vad som utmärker ordinarie verksamhet, vad som är typiskt för projekt och vilken blankett du ska använda för din ansökan.

Vad är ordinarie verksamhet?

Ordinarie verksamhet är det som föreningen i första hand finns till för att sköta.

För en hembygdsförening kan ordinarie verksamhet till exempel vara att upprätthålla en hembygdsgård, ordna programkvällar för medlemmarna och sköta om de egna samlingarna.

För en organisation som arbetar med fritidsverksamhet för barn kan den ordinarie verksamheten bestå av att planera och ordna kurser och klubbar, sköta administrationen av personal och upprätthålla kontakter med skolor och föräldraföreningar.

Till skillnad från projekt finns inget slutdatum för den ordinarie verksamheten; den pågår så länge föreningen är aktiv. Det betyder inte att verksamheten ska se likadan ut varje år – en aktiv förening utvecklar sin verksamhet enligt de behov som uppstår bland medlemmarna.

Här kan du läsa mera om finansiering av en förenings verksamhet.

Vad är ett projekt?

Ett projekt (även specialprojekt, tidsbundna projekt) är alltid tidsbegränsat och innebär att något görs utöver den ordinarie verksamheten. När projektet är slut fortsätter inte aktiviteterna inom det och eventuella projektanställda är inte längre anställda.

Inom en organisation, speciellt litet större organisationer, arbetar man ofta samtidigt både med ordinarie verksamhet och med olika specialprojekt.

Avsikten med ett projekt ska alltid vara att åtgärda något eller skapa något nytt. Inom ett projekt kan man till exempel skapa en ny tjänst eller att utveckla och införa ett nytt arbetssätt inom en organisation. Ett projekt kan också vara konkret, som arbetet med att planera och producera en teaterföreställning, en konsert eller en seminarieresa.

Det ska alltid finnas ett tydligt formulerat mål för vad man vill uppnå med projektet: till exempel ett effektivare sätt att arbeta, att hålla konserten och därmed sprida intresset för en viss typ av musik eller att arrangera resan och bidra till att deltagarna lär sig mera om ämnet.

Både offentliga och privata finansiärer beviljar bidrag för projekt. För större samarbetsprojekt kan organisationer också ansöka om EU-finansiering.

Läs mera om projekt och hur du skriver en bra projektplan här.

Anställningar inom projekt

Det är vanligt att föreningar och förbund i perioder har medarbetare som är anställda inom olika projekt. Deras löner finansieras då med bidrag som beviljats uttryckligen för projektet de arbetar inom. Finansiering för projekt är alltså öronmärkt för det specifika projektet och får inte användas för att driva den ordinarie verksamheten.

Läs mera om hur vi resonerar kring bidrag för anställningar här.

Projekt och piloter

En del projekt utvecklas med tiden till att bli en del av organisationens ordinarie verksamhet. Då finansieras arbetet inte längre med särskilda projektbidrag och det finns oftast inte längre någon särskilt anställd för ändamålet.

Många projekt startas för att utveckla nya arbetssätt som man hoppas kan bli standard med tiden. Sådana projekt kallas ofta pilotprojekt eller piloter. Då brukar det ingå i projektet att sprida de erfarenheter man fått till andra aktörer, så att de också kan dra nytta av projektet.

Projekt ska utvärderas

Det är viktigt att projekt utvärderas innan de avslutas. Finansiärer brukar kräva någon form av utvärdering i de redovisningar som görs för bidrag man fått för att driva projektet, men det är också viktigt att projektgruppen utvärderar sitt arbete internt.

Läs vår publikation “3 x 3 – en modell för projektutvärdering” – en enkel modell för hur du kan utvärdera ditt projekt.


Hur väljer jag rätt blankett?

Sökande som är aktiva inom mindre föreningar frågar ofta vilken blankett de ska använda för sin ansökan om bidrag. I de allra flesta fall är det bidrag för ordinarie verksamhet som man vill kunna ansöka om, och då ska du använda den blanketten.

I en ansökan om bidrag för ordinarie verksamhet berättar du vad din förening gör, vad ni har för planer för det kommande året och hur ni arbetar med att utveckla er verksamhet. Du ska också uppge hur er verksamhet finansieras i sin helhet.

Bara om föreningen eller organisationen planerar någonting som innebär ett tydligt tillägg till den vanliga verksamheten, någonting ni inte gör varje år, ska ni ansöka om bidrag för tidsbundna projekt.

En bra indikation på att någonting är ett projekt när det har en helt egen budget och kanske drivs av en särskild arbetsgrupp, och det finns en tidtabell för start och slut på arbetet. Exempel på sådana projekt är:

Mindre projekt kan ingå i en ansökan om bidrag för ordinarie verksamhet. Kontakta gärna någon av våra ombudsmän om du är osäker.

Läs mera om projekt och verksamhet

Du hittar mera information om de olika typerna av bidrag här:

Bidrag för ordinarie verksamhet

Bidrag för tidsbundna projekt

Ett undantag ansökningar för självfinansieringsandelar i projekt som förverkligas med EU-finansiering. Sådana ansökningar kan göras när som helst under året. Läs mera om självfinansiering för EU-projekt här.

Ska jag söka bidrag för verksamhet eller projekt?