Tillbaka
2.11.20   (Redigerad 26.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ska jag söka bidrag för verksamhet eller projekt?

Bild: Amanda Grönroos

Vi vill att föreningar och förbund ska kunna utvecklas genom projekt samtidigt som verksamheten är stabil. Därför beviljar vi bidrag för både ordinarie verksamhet och tidsbundna projekt. I november kan du söka bidrag för båda, men du måste ha koll på skillnaden och välja rätt blankett för din ansökan.

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

Vad är ordinarie verksamhet?

Ordinarie verksamhet är vad föreningen i första hand finns till för att sköta.

För en hembygdsförening kan ordinarie verksamhet till exempel vara att upprätthålla en hembygdsgård, ordna programkvällar för medlemmarna och sköta om de egna samlingarna.

För en organisation som arbetar med fritidsverksamhet för barn kan den ordinarie verksamheten bestå av att planera och ordna kurser och klubbar, sköta administrationen av personal och upprätthålla kontakter till skolor och föräldraföreningar.

Till skillnad från projekt finns inget slutdatum för den ordinarie verksamheten; den pågår så länge föreningen är aktiv. Det betyder inte att verksamheten ska se likadan ut varje år – en aktiv förening utvecklar sin verksamhet enligt de behov som uppstår bland medlemmarna.

I ansökan om bidrag för ordinarie verksamhet berättar du vad din förening gör, vad ni har för planer för det kommande året och hur ni utvecklar er verksamhet. Uppge också hur er verksamhet finansieras.

Här kan du läsa mera om finansiering av en förenings verksamhet.

Vad är ett projekt?

Ett projekt (även specialprojekt, tidsbundna projekt) är alltid tidsbegränsat och innebär att man gör något utöver den ordinarie verksamheten. När projektet är slut fortsätter inte aktiviteterna och eventuella projektanställda är inte längre anställda.

Inom en organisation, speciellt större organisationer, arbetar man ofta samtidigt med både ordinarie verksamhet och olika specialprojekt.

Avsikten med ett projekt är att åtgärda något eller skapa något nytt. Inom ett projekt kan man till exempel skapa en ny tjänst eller utveckla och införa ett nytt arbetssätt inom organisationen. Ett projekt kan också vara konkret, som arbetet med att planera och producera en teaterföreställning, en konsert eller en seminarieresa.

Det ska alltid finnas ett tydligt formulerat mål för vad man vill uppnå med projektet: till exempel ett effektivare sätt att arbeta, att ordna en konsert och därmed sprida intresset för en viss typ av musik eller att arrangera en resa och bidra till att deltagarna lär sig mera om ämnet.

Projekt har också en egen budget och drivs kanske av en särskild arbetsgrupp och det finns en tidtabell för start och slut på arbetet. Exempel på sådana projekt är:

En del projekt utvecklas med tiden till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Då finansieras arbetet inte längre med projektbidrag.

Både offentliga och privata finansiärer beviljar bidrag för projekt. För större samarbetsprojekt kan organisationer också ansöka om EU-finansiering.

Läs mera om projekt och hur du skriver en bra projektplan här.

Hur väljer jag rätt blankett?

I de allra flesta fall ska våra sökande som är aktiva i föreningar ansöka om bidrag för ordinarie verksamhet.
Då ska du använda den här blanketten.

Om föreningen eller organisationen planerar något som innebär ett tydligt tillägg till den ordinarie verksamheten, ska du ansöka om bidrag för tidsbundna projekt.

Mindre projekt kan ingå i en ansökan om bidrag för ordinarie verksamhet.

Kontakta gärna någon av våra ombudsmän om du är osäker.

Läs mera om projekt och verksamhet

Du hittar mera information om de olika typerna av bidrag här:

Bidrag för ordinarie verksamhet

Bidrag för tidsbundna projekt

Du kan ansöka om självfinansieringsandelar i projekt som förverkligas med EU-finansiering under året. Läs mera om självfinansiering för EU-projekt här.

I det här videoklippet förklarar Kulturfondens ombudsmän Matts Blomqvist och Åsa Rosenberg skillnaden mellan verksamhetsbidrag och projektbidrag.
Ska jag söka bidrag för verksamhet eller projekt?