Självfinansieringsandel för EU-bidrag

Bidrag för självfinansieringsandelar för projekt inom utbildning, konst och kultur som får EU-finansiering. Projekten ska ha tydlig anknytning till det svenska i Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid. Observera att du först måste sända en skriftlig förfrågan till vårt kansli. Mera info finns nedan.

För vad

Vi kan bevilja bidrag för självfinansieringsandelar för projekt inom utbildning, konst och kultur som får EU-finansiering . Projekten ska ha tydlig anknytning till det svenska i Finland.

Kriterier

Vi kan bara behandla ansökningar för projekt med anknytning till våra kärnområden - utbildning och kultur. En förutsättning för ett bidrag av oss är att projektet beviljas EU-medel. Vårt beslut är villkorligt tills sökanden har fått ett skriftligt positiv beslut om EU-finansiering.

Summa

Vi kan bevilja bidrag för max 30 procent av projektets totalbudget. Bidragets storlek beror på hur angeläget projektet är för Kulturfonden.

Besked om beslut

Vi skickar beskeden till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Vi tar i allmänhet beslut inom 6-8 veckor.

Redovisning

Bidraget ska redovisas inom ett år efter att det utbetalats. Det här gäller inte fleråriga projekt.

Obs!

Du som vill ansöka om egenfinansieringsandel för EU-bidrag måste först rikta en skriftlig förfrågan till Kulturfondens kansli. Bifoga en kort projektplan till ditt meddelande.

Kontakta:
Utbildning: ombudsman Berndt-Johan Lindström, berndt-johan.lindström(at)kulturfonden.fi
Konst och kultur: ombudsman Åsa Juslin, asa.juslin(at)kulturfonden.fi
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi