Kulturarvspraktikanter

för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).

Ansökningstiden

Fri ansökningstid mellan 1.2-31.12.

För vad

för praktik på 1-3 månader inom samlingsförvaltning vid ett mindre museum eller svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland

Kriterier

Stipendiet kan beviljas för arbete med katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem enligt nationella riktlinjer och för digitisering av samlingarna för framtida publicering i Finna. För icke-yrkesmässigt skötta museer som inleder sitt arbete med elektronisk katalogisering kan MS Excel eller MS Access eller motsvarande godkännas istället för egentligt samlingsförvaltningsprogram.

Stipendiet kan beviljas max 4 gånger per person (totalt 12 månader).

För mera information och nyttiga länkar se här.

Summa

1 500 euro/månad

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom sex veckor efter ansökningstidens utgång.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Information om beskattning och sociala avgifter: skatt.fi och lpa.fi.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi