Tillbaka
19.10.21   (Redigerad 27.10.21)   |   Okategoriserade
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Tre frågor om finansiering av verksamhet

Många 4H-föreningar får ett bidrag via Kulturfondens förbundspaket. Med hjälp av bidraget ordnar Larsmo 4H kaninhoppning och vinterfestival. Lina Ekström och Alina Ahlberg är två deltagare.

I november söker många föreningar bidrag för att finansiera sin verksamhet. Här berättar vi mera om finansieringen och användningen av bidrag.

Osäker på om du driver verksamhet eller projekt? Här kan du läsa om skillnaden.

Vad kostar ordinarie verksamhet?

Kostnaderna för att driva föreningen och verksamheten beror på vad föreningen gör och omfattningen på arbetet. En liten förening med aktivitet på ett begränsat område, till exempel en föräldraförening i en skola, har inte lika stora utgifter som ett nationellt förbund.

De flesta organisationer har samma typ av utgifter:

  • hyror för kansli eller verksamhetsutrymme
  • löner för anställda
  • arvoden för personer som anlitas för kurser eller föredrag
  • kostnader för att ordna möten och evenemang

Dessutom har föreningar ofta kostnader för

  • att ge ut en tidskrift – produktion (skribenter, fotografer, ombrytning, tryck) och distribution och
  • att upprätthålla en webbplats och annan digital infrastruktur.

Hembygdsföreningarna kan också har kostnader för program för samlingsförvaltning eller arkivutrymmen.

Hur finansieras ordinarie verksamhet?

I många föreningar består stommen i ekonomin av

  • medlemsavgifter,
  • inkomster från uthyrningsverksamhet och evenemang,
  • inkomster från försäljning av tjänster och produkter,
  • biljettintäkter från till exempel en årlig revy.

Det är utmanande att finansiera verksamhet bara med egna inkomster. Många organisationer inom konst, kultur, utbildning och tredje sektorn får också verksamhetsbidrag av olika finansiärer.

Offentliga och privata finansiärer

Inom många verksamhetssektorer finns statliga bidrag att söka. De flesta kommuner beviljar också understöd till föreningar som verkar i kommunen.

Fonder och stiftelser är ofta viktiga finansiärer. Vem som kan få bidrag beror på vad donatorerna har bestämt att pengarna får användas till. Ibland stöder en fond eller stiftelse till exempel bara en viss typ av verksamhet och ibland kan bara organisationer som verkar på en viss ort eller i en viss region ansöka om bidrag.

Många viktiga funktioner inom konst, kultur och utbildning är lagstadgade. Sådan verksamhet, till exempel bibliotek och grundläggande undervisning, får inte verksamhetsbidrag av privata finansiärer som fonder och stiftelser. Däremot kan de få bidrag för specialprojekt.

Vad får man använda verksamhetsbidrag till?

Verksamhetsbidrag är oftast inte öronmärkta utan föreningens styrelse kan bestämma hur man disponerar pengarna – till hyra, föreläsararvoden eller kostnader för evenemang.

Det är ändå viktigt att läsa finansieringsbeslutet ordentligt. Ibland kan finansiären kräva att bidraget bara används för vissa delar av verksamheten, till exempel för arbete med barn och unga. Då får bidraget inte användas för att betala kanslihyra eller lön för någon som enbart arbetar med verksamhet för vuxna.

Texten är uppdaterad och granskad oktober 2021.

Tre frågor om finansiering av verksamhet