November - Verksamhetsbidrag, samfund

Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Verksamhetsbidrag kan beviljas för kontinuerlig verksamhet inom kultur, utbildning eller föreningsliv och medborgaraktiviteter. Bidrag för specialprojekt söks här. Verksamhetsbidrag beviljas inte för lagstadgade uppgifter.

Vi prioriterar verksamhet för barn och unga, och vi stöder också organisationer som förvaltar och utvecklar traditioner och engagerar många. Vi ser också gärna att de organisationer vi stöder samarbetar med andra aktörer och aktivt arbetar med att utvärdera och utveckla sin verksamhet.

Verksamhetsbidrag kan enbart beviljas åt organisationer med FO-nummer. Man ansöker om FO-nummer från Patent- och registerstyrelsen.

Centralförbunden

Centralförbunden får ett årligt specialbidrag för att fördela bland sina medlemsorganisationer. Vi beviljar det så kallade förbundspaketet till

• Finlands svenska 4H
• Finlands Svenska Scouter
• Finlands svenska Marthaförbund
• Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
• Pohjola-Norden
• Svenska pensionärsförbundet
• Finlands Svenska Idrott
• Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS)

Medlemsorganisationer inom ovanstående förbund riktar sina ansökningar direkt till förbundet.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi