Tillbaka
13.10.20   |   Nyheter

November – vilken ansökningsblankett ska jag välja?

Kulturfondens ombudsmän guidar dig rätt i blankettdjungeln. Bild: Eva Persson

I november tar vi emot ansökningar från många olika områden. Totalt blir det nästan ungefär 3 500 ansökningar på en månad. För att hålla isär ansökningar för olika ändamål har vi sex olika blanketter att göra ansökan på. Här hittar du en översikt över alla blanketter.

November – Arbetsstipendier gäller för dig som gör en ansökan om stipendium för konstnärligt arbete under 1-3 år. Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Privatpersoner och arbetsgrupper gäller för dig som gör en ansökan om t.ex. ett konstprojekt (arbetstid mindre än 12 månader), ett forskningsprojekt eller en arbetsgrupps gemensamma projekt. Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Doktorandstipendier gäller för dig som arbetar på en doktorsavhandling inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper eller medicin. Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/Vetenskaplig forskning ska användas av samfund (universitet, högskolor, forskningsinstitut) som söker finansiering för forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Om du doktorerar ska du istället använda blanketten November – Doktorandstipendier. Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/tidsbundna projekt används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller enskilda projekt, t.ex. EU-projekt, digitaliseringsprojekt, resor eller sommarteaterproduktioner. Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/ordinarie verksamhet används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller samfundets ordinarie verksamhet. I en sådan ansökan kan enskilda program som teaterbesök eller ett årligt evenemang ingå, men stora enskilda projekt ska ha egna ansökningar (se ovan). Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – vilken ansökningsblankett ska jag välja?