Tillbaka
13.10.20   (Redigerad 11.11.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?

Bild: Pixabay

I november tar vi emot ansökningar inom många olika områden. Totalt blir det omkring 3 500 ansökningar. För att hålla isär ansökningar för olika ändamål använder vi sex olika ansökningsblanketter. Här hittar du en översikt över alla blanketter.

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

November – Arbetsstipendier gäller för dig som gör en ansökan om stipendium för konstnärligt arbete under 1-3 år.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Privatpersoner och arbetsgrupper är för dig som gör en ansökan om till exempel ett konstprojekt (arbetstid mindre än 12 månader) eller en arbetsgrupps gemensamma projekt.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Doktorandstipendier är för dig som arbetar på en doktorsavhandling inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper eller medicin.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/Vetenskaplig forskning ska användas av samfund (universitet, högskolor, forskningsinstitut) som söker finansiering för forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Om du doktorerar ska du istället använda blanketten November – Doktorandstipendier.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/tidsbundna projekt används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller enskilda projekt, t.ex. EU-projekt, digitaliseringsprojekt, resor eller sommarteaterproduktioner.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

November – Samfund/ordinarie verksamhet används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller samfundets ordinarie verksamhet. I en ansökan kan enskilda program som teaterbesök eller ett årligt evenemang ingå, men stora enskilda projekt ska ha egna ansökningar (se ovan).

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

Vill du läsa mer?

Här berättar vi om skillnaden mellan verksamhet och projekt.

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?