November - Arbetsstipendier

Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Om du har fast tjänst och får ett arbetsstipendium ska du vara tjänstledig under stipendietiden. Arbetsstipendium beviljas inte för kortare tid än ett år. Om planen för ditt konstnärliga arbete gäller en kortare tid än ett år ska du ansöka om projektbidrag se November/Privatpersoner och arbetsgrupper. Du kan ansöka om både arbetsstipendium och projektbidrag samtidigt, men då kan bara en av ansökningarna beviljas. Om du är pensionär, har fyllt 68 år eller är hyresgäst i en Standertskjöldlägenhet kan du inte beviljas ett arbetsstipendium.

Arbetsprov
Då du ansöker om arbetsstipendium ska du bifoga ett arbetsprov. Som arbetsprov godkänns digitala portfolios, textprov och länkar till webbsidor med publicerat material. Om du bifogar enskilda bilder ska du samla dem alla i ett pdf-dokument. Om du bifogar inspelningar ska du ladda upp materialet, inte länka till molntjänster som Dropbox eller Google Drive.

Kom i håg att bifoga lösenordet ifall arbetsprovet är lösenordsskyddat!

Summa

30 000 euro/år

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i slutet av mars.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år från att den första raten har utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi