November - Privatpersoner och arbetsgrupper/projektbidrag

Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, konst och kultur.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Läs noggrant igenom anvisningarna för olika aktörer innan du gör din ansökan. Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Utbildning

Studerande
Pedagoger

Konst och kultur

Professionella konstnärer inom alla konstområden
Yrkesverksamma kritiker och kuratorer
Producenter inom film och media

Utbildning

Du kan söka bidrag för:

• projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning
• initiativ för att skapa starka svenska strukturer
• projekt som är regionöverskridande och projekt som sammanför olika språkgrupper
• projekt som främjar kulturell mångfald och integration på svenska

Studerande kan få bidrag för:


• praktikplatser inom Kulturfondens program för utlandspraktik, se Praktikstipendier
• stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet, se Svenska studiefonden

Konst och kultur

Du kan söka bidrag för:

• eget konstnärligt arbete och projekt
• arbetsgrupper kan söka bidrag för ett (1) avgränsat projekt

Arbetsgruppens användarkonto kan användas bara för ett (1) projekt. För återkommande projekt kan arbetsgruppen bilda en förening eller varje gång registrera sig som ny sökande.

Arbetsgruppens kontaktperson är juridiskt ansvarig för ett eventuellt bidrag och för hur det fördelas inom gruppen.

Professionella konstnärer inom alla konstområden

Professionella konstnärer kan söka projektbidrag för konstnärligt arbete under kortare tid än ett (1) år. För konstnärligt arbete under 1-3 år kan konstnärer ansöka om arbetsstipendium.

Projektbidrag kan sökas för följande utgifter i anslutning till den egna konstnärliga verksamheten:
• arbetstid
• evenemangskostnader
• kostnader för fortbildning
• materialutgifter

Om du genomför ditt projekt tillsammans med någon annan ska ni söka bidrag som arbetsgrupp eller organisation.

Yrkesverksamma kritiker, kuratorer och kulturproducenter

Kritiker, kuratorer och kulturproducenter kan få projektbidrag för konstnärligt arbete under kortare tid än ett (1) år.

Aktörer inom film och media

För enskilda projekt hänvisas till bidrag för Film- och medieproduktion som beviljas i samarbete med Konstsamfundet.

Privatpersoner kan också ansöka om arbetsstipendium för konstnärligt arbete inom film och medieproduktion.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi