November - Privatpersoner och arbetsgrupper

Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.
Läs noggrant igenom anvisningarna för olika aktörer innan du gör din ansökan. Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Utbildning och forskning

Studerande
Lärare
Forskare

Konst och kultur

Professionella konstnärer inom alla konstområden
Yrkesverksamma kritiker och kuratorer
Producenter inom film och media

Utbildning och forskning

Du kan söka bidrag för:

• projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning
• initiativ för att skapa starka svenska strukturer
• projekt som är regionöverskridande och projekt som sammanför olika språkgrupper
• projekt som främjar kulturell mångfald och integration på svenska

Studerande kan få bidrag för:


• praktikplatser inom Kulturfondens program för utlandspraktik, se Praktikstipendier
• stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet, se Svenska studiefonden

Lärare och småbarnspedagoger kan få bidrag för:


• behörighetsgivande utbildningar inom pedagogik till exempel studiehandledar-, speciallärar- och rektorsutbildningar (inte kandidat- och magisterexamen).
• lärare inom småbarnspedagogik som vill komplettera sin grundutbildning för att bli behöriga som daghemsföreståndare, förskollärare eller motsvarande i enlighet med Lag om småbarnspedagogik 540/2018. Vi beviljar högst 1 000 euro som ett engångsbidrag.

Forskare och forskningsinstitutioner kan få bidrag för forskningsprojekt.


• Ansökningar för omfattande forskningsprojekt ska göras av ett samfund (till exempel en universitetsinstitution).
• Enskilda forskare kan ansöka om projektbidrag för en arbetsgrupps kostnader. Om bidraget ska utbetalas till ett samfunds konto, ska samfundet göra ansökan. Om en privatperson ansöker om ett bidrag för post doc-forskning ska bidraget vara avsett för privatpersonen som ansöker om bidraget.
• Forskningens relevans för det svenska i Finland ska framgå då det gäller humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik.
• Forskning inom naturvetenskaper och medicin, se specialfonder (Arppe, Olin, Cedercreutz).
• Vi kan bevilja bidraget för upp till tre år om särskilt vägande skäl finns. Kontakta utbildningsombudsmannen för mer information.

Doktorander söker personligen om doktorandstipendium. En doktorand inom ett forskningsprojekt kan själv ansöka om ett doktorandstipendium, se Doktorandstipendium.
Disputerade forskare kan ansöka om stipendium från stiftelsernas post doc.-pool, se postdocpooli.fi.
Post doc. forskare kan ansöka om bidrag för projekt från Kulturfonden.
Pro gradu-studerande hänvisas till Svenska studiefonden.

Konst och kultur

Du kan söka bidrag för:

• eget konstnärligt arbete och projekt
• arbetsgrupper kan söka bidrag för ett (1) avgränsat projekt

Arbetsgruppens användarkonto kan användas bara för ett (1) projekt. För återkommande projekt kan arbetsgruppen bilda en förening eller varje gång registrera sig som ny sökande.

Arbetsgruppens kontaktperson är juridiskt ansvarig för ett eventuellt bidrag och för hur det fördelas inom gruppen.

Professionella konstnärer inom alla konstområden

Professionella konstnärer kan söka projektbidrag för konstnärligt arbete under kortare tid än ett (1) år. För konstnärligt arbete under 1-3 år kan konstnärer ansöka om arbetsstipendium.

Projektbidrag kan sökas för följande utgifter i anslutning till den egna konstnärliga verksamheten:
• arbetstid
• evenemangskostnader
• kostnader för fortbildning
• materialutgifter

Om du genomför ditt projekt tillsammans med någon annan ska ni söka bidrag som arbetsgrupp eller organisation.

Yrkesverksamma kritiker, kuratorer och kulturproducenter

Kritiker, kuratorer och kulturproducenter kan få projektbidrag för konstnärligt arbete under kortare tid än ett (1) år.

Aktörer inom film och media kan få bidrag för:

• manus- och utvecklingsbidrag
• bidrag för film- och medieproduktion, oberoende av publiceringsplattform
• bidrag för produktioner i samarbete med YLE, LOC bifogas för produktionsbidrag
• bidrag för mångmediala projekt

Vi kan inte bevilja bidrag för anställningar, anskaffningar, textning, versionering, distribution eller marknadsföring.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi