November - Samfund/vetenskaplig forskning

För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap.

Se gärna vår informationsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

För vad• Ansökningar för forskningsprojektet ska alltid göras av ett samfund, till exempel en universitetsinstitution.

• Forskningens relevans för det svenska i Finland ska framgå då det gäller humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi och pedagogik.

• Forskning inom naturvetenskaper och medicin, se artikel om våra naturvetenskapliga specialfonder.

• Vi kan bevilja bidraget för upp till tre år om särskilt vägande skäl finns. Kontakta utbildningsombudsmannen för mer information.

Privatpersoner och arbetsgrupper bestående av privatpersoner kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Ansökan ska skickas in i högskolans, universitetets eller forskningsinstitutets namn. Observera också att bidrag som beviljats för vetenskaplig forskning ska betalas in på universitetets, högskolans eller forskningsinstitutets bankkonto. Som privatperson kan man alltså inte få ett bidrag för vetenskaplig forskning inbetalt på sitt privata konto. Detta gäller inte doktorandstipendier.

Gällande personalkostnader inom projektet ska universitetet, högskolan eller forskningsinstitutet betala ut bidraget som lön till forskaren. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan tillsammans komma överens om det ska gälla heltids- eller deltidsarbete.

Vi kan godkänna overheadkostnader på max. 20% i projektbudgeten.


Endast doktorander kan ansöka om doktorandstipendium i eget namn.

Disputerade forskare kan också ansöka om stipendium från stiftelsernas post doc.-pool, se postdocpooli.fi.

Pro gradu-studerande hänvisas till Svenska studiefonden.Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Lämna in redovisningen elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Berndt-Johan Lindström

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi