Tillbaka
7.10.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Så här många ansökningar fick vi i september

Vi fick nästan 1 000 ansökningar till våra specialfonder i september.

I september fick vi många ansökningar till våra specialfonder. Lämnade du in en ansökan? Läs mer om vad som händer nu. Du får besked i december.

Här kan du läsa om vilka fonder som du kunde rikta en ansökan till i september.

Fler ansökningar än ifjol i Österbotten

Vi fick 826 ansökningar till de österbottniska fonderna. Det är över 100 ansökningar mer än ifjol. Den ansökta summan är över 1,5 miljoner euro.

Såhär fördelade sig ansökningarna i Österbotten:

  • 415 ansökningar på sammanlagt över 400 000 euro till Henry och Martta Bertells minnesfond
  • 232 ansökningar på sammanlagt över 825 000 euro till Svenska Österbottens kulturfond
  • 156 ansökningar på sammanlagt nästan 260 000 euro till Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
  • 23 ansökningar på sammanlagt drygt 95 000 euro till Kristinestads kulturfond

Vår ombudsman Martin Enroth bereder de flesta ansökningar. De ansökningar som riktats till Henry och Martta Bertells minnesfond bereds av expertgrupper vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten.

Ansökningarna till Svenska Österbottens kulturfond behandlas i Kulturfondens regionala direktion – Österbottens svenska kulturfond – och i Kulturfondens styrelse i december.

Du som ansökte om bidrag ur våra österbottniska specialfonder får besked i december 2020 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2021.

Fyrtio ansökningar till de nyländska fonderna

I Nyland fick vi nio ansökningar till Henrik Nysténs testamentsfond. De sammanlagda beloppet i ansökningarna var nästan 90 000 euro. Det är Matts Blomqvist, vår ombudsman i Nyland, som bereder ansökningarna.

Dessutom fick vi 31 ansökningar till Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond. Här blev det sammanlagda beloppet över 160 000 euro. Fonden har en egen styrelse som gör beslutsförslag till Kulturfondens styrelse.

I december beslutar Kulturfondens styrelse om de nyländska ansökningarna.  

Bidrag för föreningshusrenovering

I september kunde också aktiva föreningar ansöka om bidrag för föreningshusrenovering. Vi fick 17 ansökningar, på sammanlagt över 130 000 euro. Ansökningarna bereds av ombudsman Matts Blomqvist. De sökande föreningarna får besked inom oktober.

Ansök också i november

Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du som ansökte om bidrag ur våra specialfonder i september kan ansöka om bidrag också i november. Här kan du läsa om de ändamål som vi då beviljar bidrag för.

Så här många ansökningar fick vi i september