Tillbaka
31.8.20   (Redigerad 5.10.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ansök om bidrag ur våra specialfonder i september

I september har många av Kulturfondens specialfonder ansökningstid.

Visste du att många av Kulturfondens specialfonder har ansökningstid i september? Ur vissa fonder kan du beviljas bidrag för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier – bland annat skogsbruk, jordbruk, skärgårdskultur och vård av hem och familj.

I Nyland kan du ansöka om bidrag ur:

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Henrik Nysténs testamentsfond
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.

I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur:

Kristinestads kulturfond
Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.

Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten.

Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.

Du kan också ansöka om bidrag för:

Föreningshusrenovering

Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. Läs mer om bidrag för renovering av föreningshus.

Lärlingsstipendium

Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2020.

Film- och medieproduktion

Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.
 

Ansök också i november

Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

Ansök om bidrag ur våra specialfonder i september