Föreningshusrenovering

Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.

Ansökningstiden

1.4-30.4 och 1.9-30.9

Kriterier

Allmänt
• Föreningen ska äga fastigheten
• Huset ska vara i aktiv användning
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän

Bifoga
• en kort beskrivning av verksamheten i huset
• ett utdrag ur föreningens styrelseprotokoll med en renoveringsplan, gärna med fotografier
• en lista på vilka arbetsmoment som kräver fackmän och vilken kompetens de ska ha
• en konditionsgranskning gjord av en professionell, opartisk granskare. Granskningen ska innehålla en bedömning av byggnadens nuvarande skick och eventuella kulturhistoriska värde
• finansieringsbeslut från andra bidragsgivar

Bidraget kan inte användas för
• konditionsgranskning
• planering
• material
• avslutade projekt

Övrig finansiering
Finansiering kan sökas t.ex. från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen.
Övrig finansiering (t.ex. för materialkostnader och investeringar) ska framgå ur ansökan.

Summa

Högst 10 000 euro

Besked om beslut

Besked skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi