November - Doktorandstipendier

För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Läs noggrant igenom anvisningarna för olika aktörer innan du gör din ansökan. Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Om du doktorerar inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper eller ekonomi och din forskning har relevans för det svenska i Finland kan du ansöka om ett doktorandstipendium.

Om du doktorerar inom naturvetenskaper eller medicin kan du också ansöka om ett doktorandstipendium. Stipendier för dessa ämnesområden beviljas ur våra specialfonder, bland annat (de tre största):

Carin och Gustaf Arppes fond: För ändamål som befrämjar forskning inom medicin eller teknik (närmast metallurgi eller byggnadsmaterial) genom utdelning av stipendier till svenskspråkiga forskare.

Carl Cedercreutz stipendiefond: Stipendier åt vetenskapsmän med svenskt modersmål, vilka ägna sig åt biologiskt, främst botaniskt forskningsarbete.

Arvid och Greta Olins fond: För att befrämja och stödja forskning i medicin och fysik.


Ansökan
Du ansöker personligen om stipendiet. Om du gör din avhandling som en del av ett större forskningsprojekt ska du nämna det i din ansökan. Ansökan görs på svenska om det inte finns en särskild motivering till att ansöka på ett annat språk. Bidrag beviljas för högst tolv månader åt gången. Om din forskning framskrider enligt planerna och våra sakkunniga bedömer att kvaliteten är god kan du söka bidrag flera gånger för samma avhandling.

Forskningsplan och bilagor
I ansökan ska du kort beskriva forskningsplanen (högst 4 000 tecken) med bakgrund, mål, forskningsmetoder, tidsplan och förväntade resultat. Till ansökan ska du som bilagor ladda upp forskningsplan och meritförteckning enligt modell på Forskningsetiska delegationens webbsidor.

Rekommendationer
Rekommendationer laddas inte upp som bilagor. Begäran om rekommendation sänds som ett e-postmeddelande direkt ur ansökningsblanketten då du matar in adressen till den som du vill att ska ge dig en rekommendation.

Resebidrag
Obs! Baka inte in kostnader för konferensresor i din ansökan om doktorandstipendium. Du kan ansöka om resebidrag när som helst under året i omgången Fortbildningsstipendier - utbildning.

Summa

Högst 30 000 euro kan beviljas för tolv månaders forskning. Information om de obligatoriska socialavgifterna och beskattningen finns på www.lpa.fi och www.skatt.fi.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Lämna in redovisningen inom ett år efter att bidraget betalats ut.
För mera information, kontakta:

Berndt-Johan Lindström

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi