Tillbaka
6.11.18   (Redigerad 21.11.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hitta rätt blankett för din ansökan

Bild: Eva Persson 2018

I november tar vi emot ansökningar från många olika områden. Totalt blir det 4 000 ansökningar på en månad. För att hålla isär ansökningar för olika ändamål har vi fem blanketter att göra ansökan på. Här hittar du en översikt över alla blanketter. Våra ombudsmän guidar dig till rätt blankett.

Vad är verksamhet?

Varje år beviljar vi verksamhetsbidrag till många olika samfund runt om i Svenskfinland, både stora förbund och små föreningar. Verksamhetsbidrag är bidrag som inte är öronmärkta för något specifikt projekt utan kan användas för att driva verksamheten överlag. Sådana bidrag ger vi främst till olika aktörer inom den tredje sektorn men också till exempel till en del fria teatergrupper.

Det är bara samfund kan ansöka om verksamhetsbidrag. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte söka verksamhetsbidrag. Vi beviljar aldrig bidrag för att driva lagstadgad verksamhet som till exempel grundläggande undervisning eller biblioteksverksamhet.

Vad ska vi göra annorlunda?

Samfund som ansöker om bidrag för återkommande verksamhet gör det på den här blanketten. Samfund också söka projektbidrag för att till exempel ordna ett seminarium eller producera en sommarteater, men vi vill ha de ansökningarna separat. Samfund kan ansökan om projektbidrag här. Vi tror att den här uppdelningen underlättar både för dig som skriver ansökan och för oss som läser dem.

Hur många ansökningar ska vi göra nu?

För klart avgränsade projekt ska du göra egna ansökningar (utöver ansökan om verksamhetsbidrag). Sådana projekt kan vara digitaliseringsprojekt, teaterproduktioner, EU-projekt, studieresor, seminarier eller 100-årshistoriker. Har samfundet inga specialprojekt gör du endast en ansökan om verksamhetsbidrag.

Enskilda program under verksamhetsåret är inte specialprojekt. Återkommande evenemang (den årliga julmarknaden eller det årliga sommartorget) eller enskilda program som ett teaterbesök behöver inte ha egna ansökningar. Om föreningen däremot själv producerar teatern är det dock ett specialprojekt och ska ha en egen ansökan.

Det går alltid bra att fråga oss om du är tveksam om det handlar om ett projekt eller inte.

TIPS! Står det såhär i era tidigare beslutsbesked: “20 000 för verksamheten och 3 000 för X”? Då ska ni göra separata ansökningar i fortsättningen.

Vi är en skola (=samfund), gäller det här oss?

Egentligen inte, eftersom skolor inte kan söka bidrag för att driva sin verksamhet. Om skolan däremot vill söka bidrag för ett specialprojekt gör du ansökan här. Om skolan vill söka bidrag för ett kulturbesök gör du ansökan här.

När du gör ansökan ska du komma ihåg att den organisation som du som sökande representerar avgör inom vilken verksamhetssektor du gör ansökan. Om du gör en ansöker om bidrag för ett teaterbesök ska du välja Utbildning > Barnomsorg, grundskola och andra stadiet och sedan en lämplig kategori.

Varför rör ni till det?

Vi utvecklar och förbättrar våra processer och ansökningssystem hela tiden. Vi hoppas att blanketten som är anpassad till verksamhetsbidrag underlättar för dig som sökande då vi kan ställa frågor som klart anknyter till en återkommande verksamhet. Separata ansökningar för verksamhet och projekt gör det också enklare att göra upp tydliga budgetar.

Också vår kommunikation blir tydligare av separata ansökningar. Vi tycker att det blir redigare om vi i beslutsskedet kan entydigt ge jakande eller nekande besked på fyra olika ansökningar istället för att skriva “10 000 för verksamheten och 1 500 för seminarium, inte för historik eller årsfest“.

Det är viktigt för oss att utomstående enkelt kan se vart våra pengar går. För att göra det lättillgängligt och tydligt publicerar vi alla våra bidrag här.

 

Vad ska jag välja i november?

November – Arbetsstipendier gäller för dig som gör en ansökan om stipendium för konstnärligt arbete under 1-3 år. Gör ansökan här.

November – Privatpersoner och arbetsgrupper gäller för dig som gör en ansökan om t.ex. ett konstprojekt (arbetstid mindre än 12 månader), ett forskningsprojekt eller en arbetsgrupps gemensamma projekt. Gör ansökan här. 

November – Doktorandstipendier gäller för dig som arbetar på en doktorsavhandling inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper eller medicin. Gör ansökan här. 

November – Samfund/projekt används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller enskilda projekt, t.ex. EU-projekt, digitaliseringsprojekt, resor eller sommarteaterproduktioner. Gör ansökan här. 

November – Samfund/verksamhet används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller samfundets ordinarie verksamhet. I en sådan ansökan kan enskilda program som teaterbesök eller ett årligt evenemang ingå, men stora enskilda projekt ska ha egna ansökningar (se ovan). Gör ansökan här. 

Hitta rätt blankett för din ansökan