Tillbaka
6.11.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Lämna ditt avtryck. På svenska. I Finland.

Inga språkkunskaper är bortkastade, men ett språk är viktigare än alla andra. Det språket är ditt modersmål. Nu – från och med Svenska dagen 2018 – gör Svenska kulturfonden det möjligt för alla att stödja något som ligger nära hjärtat. På det språk som ligger hjärtat nära.

 

Svenska kulturfonden har under cirka tio år gett bidrag till skolor, daghem, bibliotek och vårdenheter som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare. Kulturpaketen är populära – det finns ett tydligt behov av kulturupplevelser på svenska.

– Då kommunerna kämpar med kostnaderna för invånarnas basservice, krymper ofta pengarna och uppmärksamheten som man riktar till kulturfostran. Det är illa – särskilt när det handlar om barn, ungdomar och andra grupper som inte på egen hand kan nå fram till det utbud som finns, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Kulturfonden gör det nu lätt att göra en donation för att fler barn, unga och vårdenheters klienter ska få uppleva kultur på svenska, i sin vardag. Idag öppnas kampanjen ”Något att tala med” och webbplatsen donation.kulturfonden.fi. Här kan alla med en – större eller mindre – donation lämna sitt avtryck på svenska i Finland.

Kulturfonden har från tidigare ungefär 480 donationer – många över hundra år gamla.

– Vi är måna om alla våra donatorer och tacksamma över att de valt att bli välgörare för just utbildning och kultur på svenska. Idag är språkklimatet en aning kärvt på många håll, men vi ser samtidigt att det finns en stor vilja att stödja. Därför gör vi det enkelt för alla – privatpersoner, företag, föreningar och organisationer – att bli välgörare på svenska i Finland, säger Sören Lillkung.

På webbplatsen donation.kulturfonden.fi kan Kulturfondens nya donatorer välja ändamålet för sin donation (Kultur i skolan, Kultur i dagis, Kultur på bibban eller Kultur i vården), storleken på bidraget (20, 50, 100, 250, 500 eller 1 000 euro) och till vilken region i Svenskfinland bidraget går. De nya ”snabbdonationerna” fonderas inte utan donationerna går direkt och i sin helhet till utdelning. Donatorn får snabbt se resultat av sitt bidrag och Kulturfonden kan dessutom, om donatorn så vill, tydliggöra vem som möjliggjort kulturupplevelsen.

– Vi har ett maskineri som är trimmat för att snabbt, billigt och jämlikt dela ut bidrag. Donationerna som vi nu samlar in riktar vi till sådana bidragsformer som har en snabb och enkel utdelningsprocess. Skolor, daghem, bibliotek och vårdenheter kan ansöka om kulturpaket under hela året, vi behandlar ansökningarna i den takt de kommer in och de som söker får ett snabbt beslut, säger Sören Lillkung.

Kampanjmaterialet ”Något att tala med” har utarbetats i samarbete med Hasan & Partners. Webbplatsen publiceras på Svenska dagen den 6 november 2018.

 

***

Helsingfors den 6 november 2018
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
informatör, teamledare
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

 

Lämna ditt avtryck. På svenska. I Finland.