Listor på bidragsmottagare våren 2015

Nu har vi publicerat listor på alla som fått bidrag i vårens utdelning! På beviljade.kulturfonden.fi hittar du också snabbstatistik och kartor på hur bidragen fördelar sig över Finland

 

Regionala pris 2015

Nylands svenska kulturfonds pris - Folke Gräsbeck

Åbolands svenska kulturfonds pris - Martin Segerstråle

Österbottens svenska kulturfonds pris - Anna-Maria Helsing

 

Meta och Ole Torvalds pris - Solveig Sjöberg-Pietarinen

Frans Henrikson-priset - KRS-TV, När-TV och Malax-TV

Sök medel ur våra strategiska program 15.4-30.4

Ur kulturfondens strategiska program 2014-2016 lediganslås nu medel för ett- eller tvååriga projekt. Både gymnasieprogrammet och programmet Ung på svenska tar nu emot ansökningar.

 

Gymnasieprogrammet

Svenska kulturfonden vill medverka till en högklassig och framgångsrik gymnasieutbildning på svenska. Genom vårt strategiska program beviljas medel för projekt som har som övergripande mål att skapa goda resultat i undervisningen och framgång i högskolornas antagning inom olika områden, moderna undervisningsmetoder och ett hållbart gymnasienät. 

Bidrag kan sökas av registrerade organisationer som föreningar, utbildningsenheter, forskningsinstitut och stiftelser. 

Projektet ska primärt vara av nationell betydelse (åtminstone regional betydelse) och gärna omfatta samarbete mellan flera aktörer och sektorer. 

Projekttiden kan inledas tidigast 1.6.2015 och bör avslutas senast 31.12.2017

 

Ung på svenska

Programmet riktar sig till organisationer som vill bidra till att stärka det svenska språket bland barn och unga och främja samförståndet mellan svenskaspråkiga och andra språkgrupper i Finland.

Målgruppen är barn och unga främst i åldern 0-13 år. Projekten kan genomföras i svenska språkmiljöer, i två/flerspråkiga miljöer och/eller i finska språkmiljöer. Verksamheten skall fokusera på naturliga kontaktytor mellan barn och unga, och ske på de ungas fritid.

Det långsiktiga målet är att stärka svenskspråkiga ungas språkliga och kulturella självkänsla och att ge unga med andra hemspråk möjlighet att komma i kontakt med det svenska i Finland.  

Projekttiden kan inledas tidigast 1.6.2015 och bör avslutas senast 31.12.2017

Mera info om programmen hittar du här

Ansökan görs elektroniskt här

Seminarium 24.4: Det är publiken som gör festivalen

Plats: Tryckeriteatern i Karis

Tid: Fredag 24.4 kl. 10-14

På uppdrag av Svenska kulturfonden har forskare Marjana Johansson gjort en publikundersökning av fjorton festivaler i Svenskfinland. Festivaler bidrar till ett levande och mångdimensionellt kulturliv, de förmår lyfta fram och upprätthålla olika slag av kulturverksamheter och skapar mötesplatser som annars inte skulle existera.  Gemensamt för alla festivaler är att de behöver en publik – utan publik, ingen festival.  På seminariet presenterat och diskuteras resultatet av undersökningen.

Vår förhoppning är att seminariet ska vara till nytta för både festivalarrangörer och andra inom kulturfältet.

Detaljerat program hittar du här

Anmäl dig senast 20.4 på anmalan.kulturfonden.fi

Aktuellt

Festyra!

Publicerad 14.04.2015 kl. 13:29

Kulturfondens regionala pristagare 2015

Publicerad 14.04.2015 kl. 06:00

Listor på beviljade bidrag nu publicerade

Publicerad 14.04.2015 kl. 06:00

Medel ur strategiska program lediganslås 15.4

Publicerad 10.04.2015 kl. 10:55

Seminarium 24.4: Det är publiken som gör festivalen

Publicerad 10.04.2015 kl. 09:09

Strategiska program 2014-2016

Svenska kulturfonden har för 2014-2016 reserverat 9 miljoner euro till tre strategiska program inom teater, gymnasieutbilnding, och programmet "Ung på svenska". Med de här programmen vill fonden proaktivt påverka viktiga områden inom kultur och utbildning som står inför stora förändringar. 

Den sista ansökningsperioden för treåriga projekt inom de strategiska programmen var i november 2014, och inom teaterprogrammet är kvoten för antalet medverkande projekt redan fylld.

Inom programmet för gymnasier och "Ung på svenska" kommer man att kunna söka stöd för tvååriga projekt under 2015.

Läs mera här