Ansökningstiden pågår hela november!

Kulturfondens allmänna ansökningsperiod pågår som bäst. Under tiden 1.11-30.11 går det att skicka in ansökningar till oss. Ansökningsanvisningar och instruktioner finns här.

Vi ordnar också infotillfällen runt om i Svenskfinland där våra regionombudsmän svarar på frågor om ansökningar och handleder dig som behöver hjälp. Datum och platser för tillfällena hittar du här.

ANSÖKAN GÖRS ELEKTRONISKT HÄR

Har du problem med det elektroniska ansökninssystemet? Då kan du få hjälp via e-post eller per telefon:

anvisningar(at)kulturfonden.fi
Tfn.  +358 9 231 63 130 (Vardagar kl. 12-18)


 

Aktuellt

Nordiskt samarbete i ord eller handling?

Publicerad 20.11.2014 kl. 13:57

Ny utredning: Rekommendationer för bildningsförvaltningen

Publicerad 20.11.2014 kl. 11:16

Kulturfonden ordnar nordisk fondträff 17–18.11 i Helsingfors

Publicerad 17.11.2014 kl. 10:32

Tre premierades i årets kolumntävling.

Publicerad 11.11.2014 kl. 16:05

Kulturfonden söker ekonomiassistent

Publicerad 07.11.2014 kl. 11:04

Svenska kulturfondens Svenska dagen-pristagare

Publicerad 06.11.2014 kl. 08:54

Ytterligare en miljon till det strategiska gymnasiestödet

Publicerad 05.11.2014 kl. 16:02

 

Nordiskt samarbete i ord eller handling?

Efter tre år som direktör på Kulturfonden har jag deltagit i återkommande träffar med fond- och stiftelsekolleger från hela världen. Jag har alltid återvänt hem med insikten om att de intressantaste samtalen och relevantaste diskussionerna har förts med nordiska kolleger.

Jag har frågat mig varför det inte existerar något nordiskt fondsamarbete av samma otvungna slag som mellan Svenska kulturfonden och de finska stiftelsekollegerna på hemmaplan. För att sondera intresset för en närmare samverkan passade jag i våras på att, i samband med en stor internationell fondkonferens i Sarajevo, samla de nordiska deltagarna och bjöd in dem till en gemensam träff i Helsingfors.  Denna träff förverkligades i mitten av november.  Läs mera...