Kulturfondens kansli stängt 19.6 - 2.8

Kulturfondens kansli kommer att hålla sommarstängt 19.6 - 2.8. Under den här tiden kan du varken nå oss per telefon eller e-post. 

Rekvisitioner för utbetalning av bidrag före sommarledigheten skall finnas kansliet till handa senast 16.6.

Fortlöpande ansökningar som lämnas in under juni månad garanterar vi inte att vi hinner behandla före sommarledigheten, de kommer i stället att behandlas och betalas ut i augusti.

Svenska studiefondens kansli har sommarstängt 15.6-24.8.2015. Närmare information finns på www.studiefonden.fi 

 

PON-tävlingen för unga tecknare utlyses

PON-tävlingen för unga tecknare arrangeras till minne av konstnären Per-Olof Nyström (1925-1996). Den är öppen för alla personer bosatta i Finland som är födda 1985 eller senare.

Vi efterlyser teckningar som berör dagens samhälle. Bidraget kan vara en stripp, karikatyr eller ett annat tecknat verk.

Första pris i tävlingen är 3 000 €, andra pris 2 000 € och tredje pris 1 000 €.

Bidraget skall vara inlämnat senast 30.9.2015

Läs mera här

Självporträtt av PON

Listor på bidragsmottagare våren 2015

Nu har vi publicerat listor på alla som fått bidrag i vårens utdelning! På beviljade.kulturfonden.fi hittar du också snabbstatistik och kartor på hur bidragen fördelar sig över Finland

 

Strategiska program 2014-2016

Under årent 2014-2016 har Kulturfonden reserverat 10 miljoner euro för tre strategiska program: Teaterprogrammet, Gymnasieprogrammet och programmet Ung på svenska. Här ser du tre exempel på projekt som fått stöd inom programmen:

 

Finlandia 2.1

Finlandia 2.1 är ett projekt där barn och unga får skriva låtar och banda in dem under handledning. Samtidigt dokumenteras låtskrivarprocessen för att uppdatera Finlandsbilden till "version 2.1" Finlandia 2.1 har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program Ung på svenska.

 

E-Math

E-math är ett projekt på Åbo Akademi som tar fram nya elektroniska läroböcker för gymnasiets långa matematik. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program för gymnasier.

 

Sylvi

Sylvi är en teaterpjäs som under 2015 turnerar på 25 orter i Finland, Sverige, Tyskland och Norge. Produktionen är ett samarbete mellan sju olika teatrar i Finland och Sverige. Sylvi är skriven av Minna Canth, och i regi av Mikko Roiha görs den nu som en tvåspråkig pjäs både på svenska och finska. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska teaterprogram.

 

Kulturfondens årsbok 2014-2015

 

 

Svenska kulturfondens årsbok finns nu tillgänglig på nätet. I årsboken kan du läsa artiklar om olika projekt och personer som har fått stöd under året som gått och om vår verksamhet. 

Aktuellt

Carina Appels pris 2015 går till Larisa Pelle

Publicerad 26.06.2015 kl. 10:37

Tre finalister valda i Novellfilm 2017-tävlingen

Publicerad 17.06.2015 kl. 14:00

Den imPONerande tecknaren

Publicerad 17.06.2015 kl. 09:41

Utdelning ur stiftelsernas professorspool

Publicerad 11.06.2015 kl. 14:00

Korpo erbjuder konsten en hamn

Publicerad 05.06.2015 kl. 13:14

Utbetalning av stipendier

Samtliga stipendier och understöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionsblanketten finns bifogad i meddelandet om att understödet beviljats. Rekvisitionen sänds per post till Kulturfonden på adressen: 

Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors

Om du vill att ditt stpeindium skall betalas ut till dig före vår sommarsemester vill vi ha din rekvisitionsblanketten till handa senast 16.6.2015

Läs mera här