Tillbaka
4.10.22   (Redigerad 5.10.22)   |   Nyheter

Vi fick nästan 1 500 ansökningar i september

Är din ansökan en av de närmare 1 500 som vi fick i september? Nu läser och bereder våra ombudsmän, förtroendevalda och många sakkunniga alla ansökningar. I december beslutar vår styrelse om utdelningen.

Över tusen i Österbotten

Till specialfonderna med inriktning på Österbotten lämnade ni in omkring 1 100 ansökningar. Det här var klart fler än i fjol. Ni ansökte nu om belopp på mellan 700 och 500 000 euro; ansökningarnas sammanlagda värde var nästan 4,5 miljoner euro.

Så här fördelades ansökningarna mellan de olika specialfondernas omgångar:

  • Henry och Martta Bertells minnesfond, 500 ansökningar
  • Svenska Österbottens kulturfond, drygt 300 ansökningar
  • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – studerande, drygt 200 ansökningar
  • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – forskning, cirka 20 ansökningar
  • Utvecklingsbidrag ur Frans Henriksons testamentsfond, drygt 50 ansökningar

Litet lugnare i Nyland och Åboland

Till fonderna med inriktning på Nyland lämnade ni in knappt 40 ansökningar. Henrik Nysténs testamentsfond stöder jordbruk i Västnyland. Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygden.

I Åboland fick vi knappt 20 ansökningar om bidrag för rekreation för äldre. Det här var färre än i fjol då vi lanserade bidragen. Rekreationsbidragen är ett samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Flerspråkighet är fortfarande pop

Vi fick drygt 120 ansökningar inom våra två nya bidragsomgångar Hallå Två – språkprojekt och språkmöten, fortsättningen på vårt strategiska program Hallå. Det här var fler ansökningar än vi räknat med.

Ni ansökte om nästan 1,9 miljoner euro och vi fördelar nu 0,5 miljoner euro. Konkurrensen om bidragen blir alltså hård.

Inom Hallå Två – språkprojekt prövade vi nu första gången på ett system med ett fast ansökt belopp. Ni kunde endast ansöka om 25 000 euro. Antingen får du hela beloppet eller inget alls.

Hur kändes det att inte ange ett belopp för ansökan? Mejla gärna och berätta (katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi).

Ska du renovera?

Vi fick ungefär 50 ansökningar från föreningar som vill renovera sina föreningshus. Ni både lämnade in fler ansökningar och ansökte sammanlagt om större belopp än tidigare.

Journalister på gång igen

I år tog vi första gången emot ansökningar om stipendier för journalister två gånger per år – i januari och september.

Vi fick nu drygt 20 ansökningar – ungefär lika många som i januari och de senaste åren. Under pandemin såg vi en tydlig nedgång i antalet ansökningar om journaliststipendier.

Journaliststipendierna är ett samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Också filmstöden är ett samarbete med Konstsamfundet som i september emot era ansökningar. Kulturfondens satsar årligen cirka 0,5 miljoner euro i filmstöden som vi beviljar i samarbete.

Vad händer nu?

I oktober-november läser och bereder våra ombudsmän alla ansökningar. Därefter behandlas alla ansökningar av våra förtroendevalda, olika sakkunniga och/eller tjänstemannateam.

I mitten av december beslutar Kulturfondens styrelse om alla bidrag som vi beviljar utgående från de ansökningar som vi fick i september. Genast efter styrelsen möte mejlar vi besked till alla sökande.

Ännu kan du ansöka om några bidrag

Vi har förlängt ansökningstiden för några bidrag. Till och med den 12 oktober tar vi emot ansökningar om stipendier för lärlingar, residensvistelser och utlandspraktik.
Här kan du läsa mera om dem:

Igen i november

Du som lämnade in en ansökan i september är också välkommen att ansöka i november. Då är vår allmänna ansökningstid och privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan lämna in ansökningar om bidrag.

Har du frågor? Via fliken Stipendier & bidrag hittar du kontaktuppgifter till den ombudsman som ansvarar för de olika bidragsomgångarna.

Vi fick nästan 1 500 ansökningar i september

Bild: Pixabay