Tillbaka
6.10.22   (Redigerad 2.11.22)   |   Nyheter

Nu kan du läsa “Glädje i språklärandet”

Vi har publicerat vår trespråkiga antologi “Glädje i språklärandet” – en samling populärvetenskapliga, forskningsbaserad artiklar. Artiklarna på svenska, finska eller engelska fokuserar på metoder att använda i klassrummen.

Världen blir mera internationell och mångsidiga språkkunskaper allt viktigare. Samtidigt väljer allt färre barn och unga att studera andra främmande språk än engelska. Det här blev bakgrunden till antologin som biträdande professor Raili Hilden och universitetslektor Milla Luodonpää-Manni från Helsingfors universitet har sammanställt.

Artiklarna i antologin ger bakgrunden till den finländska språkundervisningens uppbyggnad och borrar sig ner i hur det går till när kommunerna fattar beslut om vilka språk som ska erbjudas i skolorna. Elevernas rätt till god språkundervisning och behovet av språkkunskaper i arbetslivet är andra teman som tas upp.

Publikationen är ingen domedagsprofetia, utan lyfter fram inspirerande och effektiva metoder att använda i klassrumssituationen.

Artiklarna är skrivna antingen på finska, svenska eller engelska med sammanfattningar på två språk. Ett urval artiklar finns också översatta till svenska i sin helhet.

“Glädje i språklärandet” riktar sig till alla som intresserar sig för språkundervisningen: Språklärare, föräldrar, lärarutbildare och lärarstuderande, beslutsfattare, kommunala tjänstemän, representanter för arbetslivet och andra som värnar om vår språkreserv.

Publikationen finns endast i digital form. Du hittar den under fliken Publikationer.

“Glädje i språklärandet” var även titeln på vårt seminarium där antologin presenterades den 11 oktober i Helsingfors. Här kan du i efterhand kolla in streamen.

Nu kan du läsa “Glädje i språklärandet”

Glädje i språklärandet kunskap och goda modeller för en mångsidigare språkundervisning Iloa kielten oppimiseen tietoa ja hyviä käytänteitä kielten opetuksen monipuolistamiseksi Joy in Language Learning knowledge and good practices for more versatile language teaching