Tillbaka
13.10.22   |   Nyheter

Nu börjar det riktiga jobbet i Fokus

Bild: Hannah Kjellman / Bertills & Jung

På lördagen invigs kulturhuset Fokus i Raseborg. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden har satsat 3,5 miljoner euro i Fokus teater- och kultursal. Pengarna har gått till väggar, tak och teknik – och är samtidigt ett sätt att låta aktörerna ha fokus på det viktiga; vad som händer i huset.

– Glansdagarna i gamla Tryckeriteatern var förbi. Inte ens en stor renovering hade gett funktionella utrymmen. Då är det bättre att riva och bygga nytt, säger Joel Johansson fastighetschef för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden som tidigare ägde fastigheten i Karis där gamla Tryckeriteatern verkade.

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden – tidigare SKUI – har satsat sammanlagt 3,5 miljoner euro i byggandet av det nya Fokus. Projektet har bred stiftelsefinansiering – tillsammans står de finlandssvenska fonderna för ungefär 5,6 miljoner euro av budgeten.

– Vårt bidrag har gått till kultursalen och infrastrukturen runt den, men hela bygget med utrymmen också för bibliotek och konstundervisning är ett bra exempel på hur man med privata och offentliga pengar kan skapa ett stort hus med aktiviteter för många, säger Mikaela Nylander, styrelseordförande för Fastighetsstiftelsen.

Bättre fokus med bra tak och väggar

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfondens satsning på väggar och tak ger de lokala aktörerna möjlighet att fokusera på det viktiga – vad som ska hända i huset. De ska inte behöva stånga pannan blodig kring fastighetsskötsel och kostnader för den.

– Det är samtidigt viktigt att lokala aktörer leder och förverkligar projektet. De kan fältet och vet vad som behövs. Kulturhuset Fokus har redan varit en styrkedemonstration i lokalt engagemang – staden Raseborg, Stiftelsen Fokus i västra Nyland, Västnyländska ungdomsringen och alla aktörer har varit engagerade, säger Mikaela Nylander.

Joel Johansson är nöjd med att aktörerna har lyckats hålla budgeten.

– Budgetdisciplin är viktigt, men svårt. Ofta lockas man att göra ändringar och förstoringar under projektets gång, men det kostar mer än man tror. Att budgeten har hållit visar att aktörerna har haft is i magen och följt det manus man gjorde i början av processen.

Teknik och trossar

I en sal för scenkonst är det mera än bara väggar och tak som ska fungera. Scentekniken – stora vinschar för att hantera kulisser och takhängda trossar för ljud och ljus – blir ofta en dyr affär.

– Alla val, all upphandling och hela tajmingen blir extra viktig då det handlar om teknik som kostar mycket och snabbt föråldras. I Karis har det gått som på räls den här gången.

Joel Johansson är glad över att det i Fokus finns folk med den erfarenhet som behövs för att sköta fastighetens tekniska drift.

– I nya stora hus finns mycket fastighetsautomatik – intelligenta system för belysning, passagekontroll, värmeåtervinning och ventilation. Det är utmanande att lära sig hela automatiken, men desto viktigare att man utnyttjar den. Den hjälper till att hålla driftskostnaderna i schack. Och också det spelar roll, säger Joel Johansson.

Byggnaden Fokus är klar och invigs på lördag 15.10.

– Nu börjar det riktiga jobbet i kulturhuset – nu får aktörerna tillsammans skapa innehåll och upplevelser, verka och samverka och fortsätta bygga en hållbar verksamhet, säger Mikaela Nylander.

***

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden
Torsdagen den 13 oktober 2022
Pressmeddelande

Noggrannare information

Läs mera om Fastighetsstiftelsen på www.fastighetsstiftelsen.fi.

Mikaela Nylander
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Joel Johansson
fastighetschef
050 354 0802
joel.johansson(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Nu börjar det riktiga jobbet i Fokus