Tillbaka
18.10.22   |   Nyheter

Nu tar vi emot de första SKAPA-ansökningarna

Nu i oktober 2022 tar vi första gången emot ansökningar om SKAPA-bidrag. Ansök om bidrag för att konstundervisningen ska bli mera tillgänglig och jämlik för barn och unga. Vi delar ut sex miljoner euro under de närmaste två åren.

Här hittar du noggrannare information om vår strategiska satsning SKAPA och tips till våra sökande.

I oktober 2022 är vår första ansökningsomgång. Vi riktar oss nu till de aktörer som redan har planer för hur man vill utveckla verksamheten.

Nästa år, i oktober 2023, ger vi sökande en ny chans att lämna in ansökningar.

Nu tar vi emot de första SKAPA-ansökningarna