Tillbaka
30.9.22   |   Nyheter

Vi vill vara tydliga, inte mystiska

Stiftelsevärlden omges av mystik och gruppen som har insyn i en stiftelses verksamhet är liten, skriver Svenska Yle som gjort en granskning av stiftelser. Vi jobbar varje vardag för att Kulturfonden INTE ska omges av mystik. Vi försöker omges av öppenhet och tydlighet då vi delar ut cirka 40 miljoner euro per år.

Vi har nästan 60 förtroendevalda som deltar i alla våra beslut. De kan ha sitt uppdrag högst sex år – vem de är kan du kolla här.

Vi berättar om alla bidrag vi beviljar – dem ser du på beviljade.kulturfonden.fi.

Vi vill vara tydliga och ärliga också med våra utmanande frågor och situationer – helst genast, men allra senast då vi ger ut vår årsbok – den hittar du här.

I vår årsbok finns också vårt bokslut och där öppnar vi upp våra administrativa kostnader – alltså vad det kostar att hantera ungefär 7 000 ansökningar per år.

Här på vår webbplats och i våra kanaler på sociala medier berättar vi nästan dagligen om aktuella frågor och beslut inom vår stiftelse – både trevliga och knepiga.

Stiftelsen och förmögenheten

Svenska kulturfondens förmögenhet ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS). SLS är en registrerad förening, inte en stiftelse, och Svenska Yle har därför valt att inte nämna förmögenheten med en balanssumma på cirka 1 miljard (och ett marknadsvärde på 1,7 miljarder) i granskningen.

Vårt officiella namn är Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden – till vardags använder vi alltid Svenska kulturfonden. Svenska Yles granskning omfattar också oss, även om förmögenheten inte nämns.

Kontakta oss

Tycker du vi omges av mystik? Har du frågor om vår utdelning eller om hur vi hanterar ansökningar? Funderar du över vem som bestämmer inom Kulturfonden? Kanske du undrar över vad som helst som gäller Svenska kulturfonden? Eller tycker du att vi låtit bli att publicera någon viktig information?

Kontakta oss gärna. Eller fråga i någon av våra offentliga kanaler. Vi försöker alltid svara så fort som möjligt.

Vi vill vara tydliga, inte mystiska

Kontakta gärna oss i Kulturfondens personal om du har frågor. Här hittar du våra kontaktuppgifter: https://www.kulturfonden.fi/kontakt/