Tillbaka
28.9.22   |   Nyheter

Vem får bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond?

Hemslöjdsgården i Kristinestad är en samlingsplats för hantverksintresserade. Frans Henrikson grundade Hemslöjdsföreningen i slutet på 1930-talet. Idag äger Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden gården.

Nu får vi frågor om kriterierna för bidrag ur våra specialfonder med inriktning på Sydösterbotten. Vad är Sydösterbotten, spelar sökandes postnummer roll och är vi noga med att följa donatorernas vilja?

I september tar vi emot ansökningar om bidrag för bland annat utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten. Bidragen beviljar ur specialfonden Frans Henriksons testamentsfond.

Om Frans Henriksons testamentsfond

Inom Svenska kulturfonden finns Frans Henriksons testamentsfond – en specialfond med inriktning på Sydösterbotten. Specialfonden är en av Kulturfondens största med en omfattande årlig avkastning.

Fondens avkastning växte under flera år så pass mycket att det blev utmanande för oss att fördela tillräckligt många och tillräckligt stora bidrag utgående från ansökningarna vi fick i november.

För att få större synlighet för fonden och fler goda ansökningar utlyste vi i september 2021 en ny bidragsform för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten. I år tar vi andra gången emot ansökningar i september. Bidragen beviljar vi uteslutande ur Frans Henriksons testamentsfond.

Då vi fördelar bidrag ur specialfonder är det alltid först och främst donatorns vilja som styr utdelningen.

Var ligger Sydösterbotten?

De projekt som vi nu efterlyser ska gynna regionen Sydösterbotten. Det var donatorn Frans Henrikson tydlig med i sitt testamente och det är vår största ledstjärna.

Om utvecklingsprojektet tydligt stöder Sydösterbotten, kan sökandes hemort däremot vara i en annan region. Vi kräver alltså inte att sökande ska bo eller driva projektet i Sydösterbotten. Projektets syfte väger tyngre än din hemort.

Vad då utvecklingsprojekt?

Nu i september efterlyser vi utvecklingsprojekt, inte ansökningar om bidrag för ordinarie verksamhet eller mindre kortvariga projekt. Om du planerar till exempel en konsert eller en publikation kan du ansöka i november.

Med utvecklingsprojekt menar vi långsiktiga satsningar där målet är att hitta nya hållbara lösningar och samarbeten.

Utvecklingsprojekten ska dessutom vara inom ett område som Kulturfonden stöder – utbildning, forskning, vetenskap, konst, kultur eller samhällsservice. Integration stöder vi gärna så länge projekten faller inom något av de områden vi stöder.

Ansök senast 30.9

Har du en projektidé som faller inom ramarna ovan? Kontakta gärna vår ombudsman i Österbotten om du har frågor, läs mera och lämna in en ansökan senast 30.9.

Samfund, arbetsgrupper och privatpersoner kan ansöka. Större satsningar måste administreras av ett samfund.

Vem får bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond?