Tillbaka
2.6.21   (Redigerad 17.3.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bidrag för utlandsresor och coronapandemin

Nu tar vi igen emot ansökningar för bidrag för utlandsresor. Men eftersom coronakrisen ännu påverkar resor har vi några nya kriterier för ansökningar om bidrag för utlandsresor. Bild: Pixabay

Kulturfonden beviljar årligen resebidrag för utlandsresor åt konstnärer, lärare, forskare och andra aktörer som på olika vis arbetar med att främja det svenska i Finland. Coronapandemin har inneburit att vi fått göra flera ändringar i hur vi hanterar ansökningar om resebidrag.

Våren 2020 stängde vi ansökan om resebidrag. Hösten 2020 tog vi emot ansökningar för resor inom Finland och Åland och sedan våren 2021, då myndigheternas restriktioner sakta började slopas, tar vi igen emot ansökningar om bidrag för utlandsresor.

Eftersom coronakrisen ännu påverkar resor har vi några nya kriterier för ansökningar om bidrag för utlandsresor.

Kriterierna gäller för följande bidrag:

När du ansöker om bidrag för en utlandsresa

Kom ihåg avbokningsskydd!

Utnyttja avbokningsskydd eller möjlighet till ombokning. Du kan inkludera kostnaderna i din budget för resa och logi.

Håll dig uppdaterad om reserestriktioner i Finland och på ditt resmål

Vi förutsätter att du följer med pandemiläget och att du bedömer om dina resplaner är realistiska.

Om resan förutsätter intyg eller tester kan du inkludera kostnaderna i din budget.

Om du fått bidrag för en utlandsresa

Anhåll om utbetalning av ditt bidrag först när du är säker på att du kan genomföra resan

Vi kan numera be att du bekräftar dina reseplaner innan du anhåller om utbetalning av bidraget. Du bekräftar att du kommer att genomföra resan via Korrespondens-länken i vårt ansökningssystem. Om du har en bokningsbekräftelse kan du ladda upp den i vårt system, annars räcker din egen redogörelse. Den här kontrollen gör vi för att undvika onödiga transaktioner då resor inställs.

Ändrade planer betyder inte nödvändigtvis att du måste återbetala ett bidrag. Omständigheterna kan snabbt förändras och bidraget kan behövas för att täcka utgifter redan långt före resan.

Meddela alla ändringar i planerna till oss utan dröjsmål

Om resan inhiberas eller tidtabellen ändras mycket ska du meddela oss. Vi är ofta flexibla med tidtabellen för när bidraget får användas.

Vi måste alltid godkänna att syftet med bidraget ändras

Vill du använda ditt bidrag för en annan typ av resa? Alla sådana ändringar måste godkännas av oss. Kontakta oss via Korrespondens-funktionen i ansökningssystemet och beskriv dina ändringar.

Bidrag för utlandsresor och coronapandemin