Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid, men ansökan måste lämnas in innan resan börjar.

För vad

Vi kan bevilja resebidrag för:
• deltagande i branschmässor, konferenser, festivaler eller seminarier
• master class och andra kurser (ej för behörighetsgivande studier)
• vistelse och arbete i konstnärsresidens (AIR)
• studiebesök och nätverkskontakter
• korta vistelser för att uppträda eller visa sin konst

Vi beviljar inte resebidrag för:
• resor inom hobby- eller amatörverksamhet
• att genomföra projekt, turnéer, produktioner eller för arbetsuppdrag

Läs mer om resebidragen här. Ta gärna kontakt om du är osäker!

Exempelbelopp (privatpersoner)
Resor inom Europa: max 1 000 euro
Destinationer utanför Europa: max 1 500 euro

Ovanstående belopp är riktgivande. Varje ansökan bedöms enskilt med hänsyn till bland annat resans längd, destinationens tillgänglighet och val av färdmedel. Vi beaktar även att hållbara färdsätt kan innebära extra kostnader.

Våra andra bidrag för resor och mobilitet
Fortbildningsstipendier-utbildning för anställda inom utbildningssektorn
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
Turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands

Kritiker och journalister kan också söka särskilda journaliststipendier som beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Du hittar ansökan här .

Bidrag för resor och fortbildning kan också sökas i november av privatpersoner och arbetsgrupper och av organisationer.

Kriterier

Vem kan söka?
• konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland
• anställda inom finlandssvenska förbund och organisationer
• organisationer inom konst och kultur

Bidraget får användas för:
• resekostnader. Använd gärna allmänna färdmedel.
• logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ
• kurs- och konferensavgifter, inträdesbiljetter etc.

Bidraget inte är avsett att täcka alla kostnader.

Bidraget får INTE användas för:
• dagtraktamenten
• kostnader för mat och dryck
• materialkostnader eller anskaffningar
• ersättning för vikariekostnad eller utebliven inkomst

Vänligen observera:
Resebidrag beviljas inte
• återkommande för samma syfte, t.ex. årligt deltagande vid samma konferens
• för att bjuda in utländska konstnärer eller kulturarbetare till Finland
• för grundläggande studier, behörighetsgivande studier eller forskning
• till skolelever eller studerande, anställda eller forskare vid högskolor och universitet eller anställda inom den sociala sektorn.

Grupper söker separat
Bidraget kan inte sökas gemensamt av en arbetsgrupp. Om ni är en grupp som vill söka tillsammans gör ni antingen enskilda ansökningar som privatpersoner eller gör ansökan i en organisations namn.

Minst 12 månader mellan resor
Om du fått resebidrag från Kulturfonden tidigare ska det vid den planerade resan ha gått åtminstone 12 månader sedan den senaste resan du fick bidrag för avslutades. Sökande som inte fått bidrag förut prioriteras.

Arbetsgivarens insats
Om du är anställd bör arbetsgivaren bidra till kostnaderna för resan, åtminstone med dagtraktamente och genom att resan sker på arbetstid. Kravet på arbetsgivares andel gäller inte frilansare och fria konstnärer. Om sökande är en organisation ska organisationen ha en egen andel med i budgeten.

Summa

Högst 1 500 euro för en enskild resenär. För organisationer beviljas högst 3 000 euro per resa.

Besked om beslut

Vi skickar besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter att resan avslutats. Bifoga inte kvitton till redovisningen, men spara dem under två år för en eventuell kontroll.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi