Fortbildning och nätverk inom konst och kultur

Genom bidraget (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur) vill vi främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Du kan söka bidraget för att delta i kurser och seminarier, åka på studiebesök, vistas i konstnärsresidens eller för att närvara vid egen vernissage eller motsvarande utomlands. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, kritiker och anställda inom finlandssvenska förbund samt av professionella organisationer inom konst och kultur.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Vi kan bevilja bidrag för:
• deltagande i branschmässa, seminarium eller konferens
• deltagande i kurs, workshop, masterclass eller tävling
• vistelse i konstnärsresidens (AIR)
• att genomföra studiebesök
• att närvara vid prisutdelning, egen vernissage, premiär etc.
• enskilt framträdande som inbjuden konstnär eller artist

Vi beviljar inte detta bidrag för:
• resor inom hobby-eller amatörverksamhet (t.ex. körer)
• behörighetsgivande studier eller forskning
• att genomföra projekt, turnéer, produktioner eller arbetsuppdrag
• kurser i Complete Vocal Technique i Köpenhamn
• att bekosta en utländsk konstnärs resa till Finland

Kriterier

Vem kan söka?
• konstnärer, kritiker och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland
• anställda inom finlandssvenska förbund och organisationer
• organisationer inom konst och kultur

Journalister hänvisas fr.om. januari 2024 till bidragsformen Journaliststipendier. Lärare inom konstämnen på alla utbildningsstadier samt forskare hänvisas till bidragsformen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning.

Bidraget får användas för:
• resekostnader. Använd gärna allmänna färdmedel.
• logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ
• kurs- och konferensavgifter, inträdesbiljetter etc.

Bidraget inte är avsett att täcka alla kostnader.

Bidraget får INTE användas för:
• dagtraktamenten
• kostnader för mat och dryck
• materialkostnader eller anskaffningar
• ersättning för vikariekostnad eller utebliven inkomst

Max ett (1) bidrag per 12 månader per sökande. Karensperioden räknas mellan resornas eller fortbildningens genomförande. Sökande som inte fått bidrag förut prioriteras.

Arbetsgivarens eller organisationens egen andel
Om du är anställd bör arbetsgivaren bidra till kostnaderna för fortbildningen, åtminstone med dagtraktamente och genom att den sker på arbetstid. Kravet på arbetsgivares andel gäller inte frilansare och fria konstnärer.

Om sökande är en organisation ska organisationen ha en egen andel med i budgeten.

Summa

Högst 1 500 euro per person eller 3 000 för en organisation.

Besked om beslut

Vi skickar besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter att resan avslutats. Bifoga inte kvitton till redovisningen, men spara dem under två år för en eventuell kontroll.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi