Resebidrag - konst och kultur

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid, men ansökan måste lämnas in innan resan börjar.

För vad

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för:
• branschmässor, konferenser, festivaler och seminarier
• kurser och master class*
• residensvistelser (AIR)
• studiebesök och nätverkskontakter
korta vistelser för att uppträda eller visa sin konst

Vi beviljar inte bidrag för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
*Bidrag för studier vid Complete Vocal Institute i Köpenhamn beviljas inte.

Exempelbelopp:
Resor inom Norden: upp till 500 euro per person.
Resor till europeiska huvud- och storstäder: upp till 500–700 euro per person. För Biennalen i Venedig beviljas max 500 euro.
Destinationer utanför Europa: upp till 1 500 euro per person

Ovanstående belopp är riktgivande och avser enskilda sökande. Varje ansökan bedöms enskilt, med hänsyn till bland annat resans längd, destinationens tillgänglighet och val av färdmedel. Vi beaktar även att hållbara färdsätt kan innebära extra kostnader.

Kriterier

För vem?
• Konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland
• Anställda inom finlandssvenska förbund och organisationer
• Organisationer inom konst och kultur

Vi beviljar inte resebidrag till skolelever eller studerande.

Arbetsgivares insats:
Om du är anställd bör arbetsgivaren bidra till kostnaderna för resan, åtminstone med dagtraktamente och genom att resan sker på arbetstid. Om sökande är en organisation som även är de resandes arbetsgivare bör organisationen ha en egen andel med i budgeten.

Kravet på arbetsgivares andel gäller inte frilansare och fria konstnärer.

Bidraget är avsett för:
• resekostnader. Använd gärna allmänna färdmedel.
• logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ
• kurs- och konferensavgifter, inträdesbiljetter etc.

Observera att bidraget inte är avsett att täcka alla kostnader. I första hand beaktas kostnaderna för resor och logi, i andra hand kursavgifter och liknande.

Bidraget får INTE användas för:
• dagtraktamenten
• kostnader för mat och dryck
• materialkostnader eller anskaffningar
• ersättning för vikariekostnad eller utebliven inkomst

Grupper som reser tillsammans
Bidraget kan inte längre sökas av en för syftet upprättad arbetsgrupp. Alla som reser tillsammans bör därför göra individuella ansökningar enligt regeln 1 person, 1 användarkonto. Flera resenärer kan inte förekomma i en ansökan gjord med ett personligt användarkonto. Om alla tillhör samma organisation, t.ex. en fri teatergrupp, kan ansökan göras av organisationen, se nedan. Anställda inom offentlig verksamhet, ( t.ex. kommunala bibliotek, museer eller YLE) ska alltid göra ansökningar om resebidrag som privatpersoner.

Organisationer som sökande
Från 1.1 2020 kan organisationer (t.ex. teatrar, kulturföreningar) ansöka om bidrag i sitt eget namn. Om en teater ansöker om bidrag för en studieresa för personalen kan ansökan alltså nu göras med teaterns vanliga användarkonto istället för att skapa en arbetsgrupp speciellt för resan.

Anställda inom offentlig verksamhet
Anställda inom offentlig verksamhet, ( t.ex. kommunala bibliotek, museer eller YLE) ska alltid göra ansökningar om resebidrag som privatpersoner.

Våra andra bidrag för resor och mobilitet
Fortbildningsstipendier-utbildning för anställda inom utbildningssektorn
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
Turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands

Kritiker och journalister kan också söka särskilda journaliststipendier som beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Du hittar ansökan här .

Bidrag för resor och fortbildning kan också sökas i november av privatpersoner och arbetsgrupper och av organisationer.

Övriga kriterier:
Vi kan bevilja högst ett bidrag per person och år (12 månader mellan resorna).

Bidrag beviljas inte återkommande för samma syfte, t.ex. för årligt deltagande vid konferenser.

Det är bra om du gör din ansökan åtminstone 6–8 veckor före resan. Ansökningar som kommit in i god tid prioriteras i behandlingen. Vi behandlar inte ansökningar som lämnats in efter resans slut.

Summa

Högst 1 500 euro för en enskild resenär. För organisationer beviljas högst 3 000 euro per resa.

Besked om beslut

Vi skickar besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i sökandeprofilen. Behandlingstiden är något längre kring julhelgen och från midsommar till början av augusti.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter att resan avslutats. Bifoga inte kvitton till redovisningen, men spara dem under två år för en eventuell kontroll.

Obs!

Ansökan ska göras innan resan börjar. Ansökan kan inlämnas av en enskild sökande eller en organisation/samfund. Ansökan kan inte göras av arbetsgrupper.

Bidraget beviljas inte för längre vistelser för att utföra egna projekt, produktioner eller turnéer. Bidrag för resor i anslutning till egna produktioner och utställningar kan sökas i november.

Bidraget beviljas inte för grundläggande studier, för forskning eller för längre fortbildningshelheter (vidareutbildning).

Bidraget beviljas inte till skolelever eller studerande (se Studiefonden www.studiefonden.fi), anställda eller forskare vid högskolor och universitet eller anställda inom den sociala sektorn.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi